Prøver for alle jakt- og brukshunder

Jakt
Foto: Lill-Iren Høiland
 

Formålet med prøver er å kartlegge hundenes bruksegenskaper, og å tjene avlsarbeidet. Enkelte prøver kartlegger helt spesielle egenskaper, mens andre er mer generelle.

Mange raser avlet fram med tanke på spesielle egenskaper – fuglehunder, harehunder, elghunder osv. Under disse grupperingene finnes det igjen forskjellige måter å jakte på, og det er disse egenskapene man får dokumentert gjennom de ulike prøvene. For de polare rasene har man egne trekkhundprøver som har til hensikt å bedømme hundenes trekkegenskaper.

Brukshundsport innebærer forskjellige søkeøvelser hvor hunden læres opp til å søke, f.eks. etter forskjellige gjenstander eller mennesker i terrenget.

Noen prøver er tilpasset spesielle raser, mens andre er åpne for alle raser. Det finnes også prøver for flere bruksområder.

Prøvene arrangeres av raseklubber, hundeklubber, jegerforeninger og forbund som er medlem av Norsk Kennel Klub.

For å komme i gang med treningen av din hund ta kontakt med din raseklubb eller lokale aktivtetsklubb eller trekkhundklubb og hør om de har et kurstilbud/treningstilbud i ditt nærområde.

Du kan også kontakte ditt lokale jeger- og fiskelag.

Lenker

Dokumenter

 

Våre samarbeidspartnere: