Norsk Siberan Husky Klubb (NSHK) 50 år!

siberian husky klubb nkk
NSHK er en aktiv klubb med stort engasjement!

NSHKs formål er å fremme interessen for den registrerte siberian husky som trekkhund, og bidra til at rasens trekkegenskaper og gemytt ivaretas og forbedres ved avl, import, trekkhundprøver, hundekjørerkonkurranser og utstillingsvirksomhet

Publisert:
 

Tekst: Gro Britt Skarseth, sekretær Norsk Siberian Husky Klubb / Foto

Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) ble stiftet i juni 1972 med Terje Helweg som klubbens første formann. Det var ildsjelene Sissel og Terje Helweg, Benedicte Ingstad, Edvin Sandberg, Christen Rose Andersen og Karsten Grønås som ønsket å gjøre mer for rasen Siberian husky. De gikk ut av Polarhundklubben og startet en egen Siberian husky-klubb. Klubbens formål var, og er, å fremme interessen for den registrerte siberian husky som trekkhund, og bidra til at rasens trekkegenskaper og gemytt ivaretas og forbedres ved avl, import, trekkhundprøver, hundekjørerkonkurranser og utstillingsvirksomhet.

Her hjemme var det nordisk stil med ski og pulk, kjent fra ambulansekjøringen i marka flere steder, som var den vanlige måten å kjøre hund på utover på 1900-tallet. I Nord-Amerika var det derimot vanlig å spenne hundene inn med liner foran en slede, hvor hundene gikk to og to i par, og hvor kjøreren sto bak på sledemeiene. Dette fikk navnet nomestil, og denne kjøremåten passet særlig godt for de flokkorienterte, små og raske hundene siberian husky. Vinteren 1973 arrangerte NSHK sin første vintersamling, og det ble avholdt løp både med nome- og nordisk-klasser. Klubbens vintersamlinger ble i årene som fulgte en viktig arena for utviklingen av sledehundkjøringen i Norge.

Siberian huskyen har sine aner hos Chuchifolket langs kysten av Nordøst-Sibir. Chuchiene hadde behov for en hund som kunne tilbakelegge lange avstander med maksimal fart, og med minimalt forbruk av energi, i det barske klimaet. Rundt 1900 var det gullrush i Alaska, og mennesker fra hele verden dro dit på jakt etter gull. Behovet for trekkhunder var stort, ettersom hundespann var det eneste mulige transportmiddelet i vinterhalvåret. I tillegg til de indianer- og eskimohundene som allerede fantes der, ble det importert hunder herfra og derfra i stor stil. Hundene ble brukt i arbeid, men her oppsto også de første sledehundveddeløpene. All Alaska Sweepstakes, et 657km langt hundeløp, var det mest kjente, og her deltok det for første gang sibirske sledehunder i 1909. De endte på 3. plass og beviste dermed både fart og utholdenhet i det krevende løpet. De neste årene gikk spann med sibirske huskyer stadig av med seieren, og den meste kjente hundekjøreren var nordmannen Leonhard Seppala som vant løpet flere ganger.

Seppala ble enda mer berømt da han sammen med sine sibirske huskyer kjørte den lengste og hardeste etappen under den såkalte serumstafetten, hvor det ble fraktet livsviktig serum med hundespann til Nome under difteriepidemien i 1925. Seppala og hans hunder vant løp over hele USA og bidro til å gi hundetypen stor utbredelse og popularitet som trekkhund. I 1932 ankom de siste sibirske importene Alaska, standarden ble skrevet, og siden er rasen videreforedlet i USA. USA står oppført som rasens hjemland, ettersom Sovjetunionen benektet at siberian husky var en legitim sibirsk rase.

Se også: Rasestandard siberian husky (PDF, 401KB)

Den første siberian huskyen som kom til Norge og Europa var Molinka of Bow Lake i 1958. Hun var en gave til Helge Ingstad fra Leonhard Seppala, og det var Ingstads datter Benedicte som fikk ansvaret for hunden. Året etter kom Sepp og Cindy fra Bryars kennel i New Hampshire. Alle disse hundene stammet fra Seppalas siberians, og dette ble starten på avlen av siberians i Norge. På 1970- og 80-tallet ble det importert mange gode sledehunder av rasen til de nordiske landene, og disse ligger bak de fleste av dagens norske siberian huskyer.

I USA var siberian huskyen fram til slutten av 1950-tallet den vanligste løpshunden, men gradvis overtok de såkalte alaskahuskyene løpsarenaen. Siberian huskyen er en vakker hund, og det var etter hvert mange som ønsket å eie en siberian uten å være interessert i hundekjøring. I USA tok utstillingsinteressen over, og det er i dag et fåtall der som kjører og konkurrerer med sine siberians. I flere land, både i Europa og Asia, er siberian husky en av de mest tallrike rasene på utstilling. Disse hundene er ofte mer kortbeinte og kompakte enn det hundekjørerene vil ha dem. Rasens standard er såpass romslig at den omfatter en viss variasjon i type. De mentale og fysiske egenskapene en hund trenger for å kalles en god sledehund går imidlertid raskt tapt hvis de ikke selekteres etter i avlen. NSHK mener det er leit at siberian husky, som den siste av de polare rasene, ikke står oppført i FCI under kategorien brukshund og arbeider for å få forandret det. Dette har så langt vist seg å være vanskelig, ettersom det store flertallet av medlemsland i FCI hovedsakelig er interessert i rasen som en utstillingshund, i tillegg til at USA ikke er medlem der.

Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) mener det er svært viktig å bevare bruksegenskapene hos siberian huskyen og har blant annet utviklet en brukshundtest /trekkhundprøve for rasen. Klubben arrangerer lavterskel-løpet Dørstokkmila på Hamar hundekjørerarena i mars, løp på vintersamlingen i februar og barmarksløp på høstsamlingen i oktober.

Medlemmer i NSHK deltar også i andre løp og mesterskap, både i sprint, mellomdistanse og langdistanse. Det kan være med en hund og ski og pulk, snøreløping, sykkel, sparkesykkel eller slede/vogn med fra to hunder til storspann. Variasjonene er mange. De siste årene har kjørere med rene siberian huskyspann hevdet seg svært godt i konkurranse med alaskahuskyspann både i Femundløpet 450km og i Finnmarksløpet 600km.

Andre klubbmedlemmer har rasen først og fremst som en tur- og familiehund, og siberian huskyen egner seg fint som kløvhund, til snørekjøring på ski og til å trekke sparkesykkel eller sykkel. De fleste begynner med én siberian husky, før en gjerne blir bitt av basillen og den ene blir til mange. 

Siberian husky er absolutt en allsidig rase som kan brukes til mye, selv om den først og fremst er en trekkhund. Det er en hund som elsker å være i aktivitet, men som og har en god av-knapp. Ettersom siberian huskyen har et utpreget jaktinstinkt, anbefales det imidlertid ikke å ha den løs annet enn på inngjerdet område.

Nylig ble Norges første dyregalla arrangert, og siberian huskyen Tuna, eiet og trent av NSHKs Ann-Jonette Friberg, vant prisen i kategorien Årets Dyrehelt. Tuna er sertifisert terapihund gjennom Norges Miljø-og Biovitenskalige Universitet (NMBU) og Dyrebar Omsorg, og hun har jobbet på sykehjem, i barnehager, med unge med funksjonsnedsettelse, unge med selvskading og på universitet i forbindelse med eksamen og på verdensdagen for psykisk helse.

NSHK har lokallag flere steder som jevnlig arrangerer turer og samlinger i nærområdene. Rasens popularitet har steget jevnt de senere årene, og i 2021 var det 498 registreringer av siberian huskyer i NKK, mot 196 i år 2000. Klubben har 648 medlemmer fordelt over hele landet. (november 2022). Styret i NSHK har i høst satt ned en egen dyrevelferdsgruppe som blant annet skal arbeide med holdningsskapende arbeid, vår klubbs avlsstrategi og arrangere kurs for å bli godkjent dyrevelferdskontrollør. Det planlegges også webinarer for klubbens medlemmer med aktuelle temaer.

NSHK er en aktiv og levende klubb. I tillegg til de nevnte høst- og vintersamlingene, Dørstokkmila og spesialutstillingen, deltar klubben på messer som Oslo Dog Show og Camp Villmark. Vi håper å kunne arrangere en ny dommerkonferanse i 2023, og klubbens styre har også et ønske om å kunne invitere dommere som skal dømme rasen til hundekjøringsarrangementer i fremtiden. Dette i håp om at en godt bygget hund, som gir det beste utgangspunktet for gode trekkegenskaper, da vil premieres i utstillingsringen.

50-årsjubileet har blitt feiret med et stort og innholdsrikt jubileumsnummer av Huskybladet, digitalisering av en film om Seppala og hundekjøring i Alaska på 1920-tallet og jubileumsmiddag under årets spesialutstilling på Ringebufjellet med NKKs hovedstyreleder Tom Øystein Martinsen med frue hjertelig til stede.

Vi ser frem til de neste 50!

Kilder:
Huskybladet nr 1/22, Rasekompendium Siberian Husky, NSHKs nettside

Bilde 1: Marcus Smestad og Bente Sofie Alhaug gjør klar ivrige hunder til vogntur på Ringebufjellet med NKKs Tom Øystein Martinsen som passasjer. NSHKs leder Kåre Sigmund Alhaug til høyre i bildet. Foto: Gro Britt Skarseth

Bilde 2: Per Olav Myrvang kjørte inn til VM-sølv for Norge i åttespannsklassen 300km RNB1 i Polardistans 2022. Foto: Rigmor Rønning Myrvang

Bilde 3: Jønsbergeleven Nan Johanne Ødeli Sletten i aksjon under barmarksløpet på NSHKs høstsamling 2022. Det deltok elever fra Jønsberg videregående skole, naturbruk med fordypning hund og fokus på trekk, både på NSHKs spesialutstilling og på høstsamlingen. Rekruttering er viktig! Foto: Gro Britt Skarseth

Bilde 4: Terapihunden Tuna som nylig ble kåret til Årets Dyrehelt på den aller første dyregallaen som er arrangert her i Norge. Tuna er sertifisert terapihund gjennom Norges Miljø-og Biovitenskalige Universitet (NMBU) og Dyrebar Omsorg, og hun har jobbet på sykehjem, i barnehager, med unge med funksjonsnedsettelse, unge med selvskading og på universitet i forbindelse med eksamen og på verdensdagen for psykisk helse. Foto: Kurt Jarnes

 

 

 

Våre samarbeidspartnere: