Tidligere denne uken ble golden retrieveren Koda skutt og drept i Midtre Gauldal. Eier Kristin Berg sier til Adresseavisen at hun ikke vet hva som har skjedd, utover at hunden er blitt skutt og drept.

En politipatrulje har ovenfor avisen bekrefter at hunden hadde skuddskader, og at den mest sannsynlig har blitt skutt med en rifle. Midtre Gauldal lennsmannskontor etterforsker saken videre. Dyrepolitiet vil også kobles inn, melder Adresseavisen.

NKK håper saken vil bli etterforsket på tilfredsstillende vis, og at den ansvarlige bak hundedrapet vil bli stilt til ansvar. Vi synes denne saken er dypt tragisk for både hund og hundeeier. Saken er under etterforskning og vi ikke enda vet akkurat hva som har skjedd. Uavhengig av situasjonen kan det ikke forsvares at løse hunder skytes uten grunn. Dette er nok et eksempel på at hunders rettssikkerhet ikke er godt nok ivaretatt i Norge i dag, noe NKK ved en rekke anledninger har påpekt, da vi de siste årene har sett flere tilfeller hvor hunder har blitt regelrett henrettet uten hjemmel i loven. Loven er tydelig på at man ikke skal gripe inn med andre metoder enn det som er nødvendig i situasjonen. Vi oppfordrer politikerne til å komme på banen og presisere at denne formen for håndheving av hundeloven ikke var intensjonen.

Ivaretas hund og hundeiers rettssikkerhet?

I følge hundelovens § 14b skal et inngrep mot hunden ikke gå lenger enn nødvendig:

"Når en hund jager eller angriper tamrein eller husdyr som beiter lovlig, eller når hunden uprovosert angriper en annen hund, kan det utsatte dyrets eier, innehaver eller den som passer dyret, gjøre det inngrep mot hunden som fremstår som nødvendig for å avverge skade, så sant inngrepet ikke går lenger enn nødvendig og ikke utover det forsvarlige. Denne bestemmelsen kan ikke påberopes når det dyret som blir jaget eller angrepet, urettmessig er kommet inn på eiendom som hundeholderen disponerer."

I lys av denne saken stiller NKK nok en gang spørsmål om hunders rettssikkerhet i Norge.

- Er konsekvensene ved å urettmessig avlive en hund store nok til å ivareta hund - og hundeeiers sikkerhet? NKK håper at situasjonen blir etterforsket og løst.