Skjelettlidelser

HD røntgenbilde
Foto: iStock

NKK registrerer resultater fra screeningundersøkelser for HD (hofteleddsdysplasi), AD (Albueleddsdysplasi), patellaluksasjon, spondylose hos boxer og forkalkede intervertebralskiver hos dachshunder.

 

I dokumentet "Prosedyrebeskrivelse røntgen" finner du regler rundt røntgenundersøkelsene, posisjonering, etc.

Kun elektroniske rekvisisjoner for HD/AD

Fra 01.01.2020 må rekvisisjon for HD- og AD-røntgen bestilles via personlig profil på Min side. Det er ikke lengre mulig å benytte manuelle skjema for disse tjenestene. Alle kan opprette en profil på MinSide. Etter innlogging finner man punktet Helse i menyen. Klikk på dette for å komme til bestilling av rekvisisjon for HD/AD-røntgen. Etter betaling av tjenesten vil hundeeier motta et saksdokument, som tas med til fotograferende veterinær. Når bildene er mottatt og avlest av NKK, får eier en e-post med resultatet, samtidig med at resultatet publiseres på DogWeb. Det er ikke mulig å rekvirere HD-/AD-skjema etter at røntgenbildene er tatt.

Kliniske symptomer

Hunder med kliniske symptomer på HD, AD, patellaluksasjon, spondylose hos boxer, kneleddsartrose hos boxer og forkalkede intervertebralskiver hos dachshund, trenger ikke ha oppnådd minimumsalder. Se eget tema om dette.

Uregistrerte hunder/blandingshunder

Det er også mulig å HD-og AD-røntge uregistrerte hunder og blandingshunder.
For å kunne bestille rekvisisjon for dette på «Min side», må hunden være registrert i NKKs NOX-register.

Utenlandsregistrerte hunder

Hunder skal være registrert og bildene skal leses av i det landet hunden bor. Dvs at en hund som bor i Sverige skal være registrert i Svenska Kennelklubben, og bildene skal derfor tas og leses av i Sverige. Utenlandskregistrerte hunder som bor i Norge må omregistreres til NKK før bildene kan leses av. Du kan lese mer om dette i dokumentet "Røntgengregler innen Norden".

Saksbehandlingstid

Inntil 10 virkedager for HD og inntil 3 uker for AD fra bilder er mottatt hos NKK og betaling registrert.

Ved ferieavvikling må noe lenger saksbehandlingstid forventes.

 

Registrere inn data? Klikk her

 

Våre samarbeidspartnere: