NB: Det er enkelte hull i nummerrekkefølgen, fordi ikke alle saker har endt med vedtak i DU.

Domsutvalgets (DU) vedtak 2022