NKKs arbeid for å påvirke sunn hundeavl, innebærer blant annet at vi har:

Arbeid mot myndighetene

NKK har alltid jobbet for å avle frem funksjonsfriske og sunne hunder, og vi anerkjenner utfordringene vi møter i dette arbeidet. Derfor har vi i tillegg til å jobbe internt sammen våre rasekubber og oppdrettere, forsøkt å få myndighetene til å gjennomføre tiltak som vil gjøre det enklere å avle sunne og funksjonsfriske hunder.

NKK har blant annet i en årrekke forsøkt å få innført obligatorisk ID-merking. I forbindelse med Stortingsmelding nr. 12, i 2002 ba vi om å få innført obligatorisk ID-merking av hunder. Dette budskapet har vi gjentatt en rekke ganger til politiske partier og politikere siden den gang.

Kontakt med Mattilsynet

I et møte med Mattilsynet 08.04.2014 lanserte NKK et forslag om å innføre veterinær rapportplikt for kirurgiske inngrep i respirasjonsorganene hos hund, forårsaket av eksteriøre overdrivelser (brachyocephalsyndromet). Slik at opererte hunder enkelt kunne utelukkes fra avl.

18.06.2015 sender NKK brev til Mattilsynet med en anmodning, og et konkretisert forslag om innføring av rapportplikt på operasjoner i respirasjonsorganene forårsaket av eksteriøre overdrivelser (brachyocephalsyndromet), samt obligatorisk chip-merking av hund. NKK sier seg også villig til å påta seg og drifte den åpne databasen for de innrapporterte operasjonene.

26.10.2015 kommer svaret fra Mattilsynet om at de ikke ønsker en obligatorisk ID-merking av hund.

I 2016 sendte NKK innspill til alle politiske partiers partiprogram, hvor vi blant annet fremmet obligatorisk ID-merking av hund. Budskapet ble gjentatt i møte med flere av de politiske partiene i løpet av 2016. 

I møter med departementet

24.10.2018 Var NKK i møte med statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal og avdelingsdirektør Kristin Nummedal med flere fra Landbruks- og matdepartementet for å snakke om hundeavl og helse. Tilstede i møtet var også representanter fra Den norske veterinærforeningen og Mattisynet. NKKs budskap i møtet var at vi ønsker oss

  • Obligatorisk ID-merking av alle hunder, senest ved 8 ukers alder.
  • At myndighetene vurderer innføring av et hunderegister, slik at man kan få en oversikt over total populasjon slik som i Sverige og Danmark.
  • Meldeplikt på opererte hunder i et eget register, slik at man kan ta opererte hunder ut av avl.
  • Midler på forskning til hund.
  • Midler til økt informasjon til valpekjøpere og hundeeiere.

I møtet med departementet hadde NKK med et dokument, hvor noe av det arbeidet vi gjør står beskrevet. "Hundeavl og -helse Norsk Kennel Klubb" finner du under "Dokumenter" på denne siden.

I Stortingets spørretime 11.01.2019, stilte Stortingsrepresentant Une Bastholm fra Miljøpartiet de Grønne om ikke oppdrett av hund burde inkluderes i forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr. Daværende statsråd Bård Hoksrud viste da i sitt svar, til NKK og informasjonen vi har formidlet til departementet via tidligere dialog. NKK setter stor pris på at departementet anerkjenner vårt arbeid, og vi ønsker å opprettholde en god dialog med departementet.

01.02.2019 oversendte NKK derfor et brev til den nye Landbruks- og matministeren, Olaug Bollestad hvor vi gjentok budskapet vi har gitt tidligere. NKK spurte samtidig om å få gjennomføre et møte med den nye politiske ledelsen i departementet.

Landbruks og matdepartementets statssekretær Widar Skogan, møtte med NKKs representanter 26.02.19. Her ble det diskutert hvordan vi sammen kan bedre hundeavl, sunnhet og dyrevelferd. Særlig ble obligatorisk ID-merking, og verdien av å få på plass dette, trukket frem av NKK. Også denne gangen hadde NKK sammenstilt et dokument med relevant informasjon. "Hundeavl og -helse Norsk Kennel Klubb, møte 2" finner du under "Dokumenter" på denne siden.