Etiske grunnregler og avlsstrategi

Målet med reglene er å ivareta dyrevelvelferden til avlsdyrene, samt drive avl på en måte som fremmer god helse, godt temperament og rasetypiske bruksegenskaper.

 

Oppdrettere som registrerer valper hos NKK er forpliktet til å følge NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett (PDF, 5MB).

Reaksjoner ved brudd på etiske grunnregler kan du lese her. (PDF, 177KB)

Vi anbefaler også oppdrettere å sette seg grundig inn i NKKs avlsstrategi som du finner i samme dokument som NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Se også egen helseside om Avl og Oppdrett, og egne sider for Oppdretter.
 

 

Våre samarbeidspartnere: