Avl og oppdrett

Samojedhundvalper sammen med et barn
Foto: Vibeke Brath

Målet i hundeavlen er funksjonelt sunne hunder, med en rasetypisk konstruksjon og mentalitet. Hunder som kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet. Dette målet vil NKK søke å nå gjennom utdanning og opplæring av oppdrettere, fokusering på samarbeid og respekt samt bevisstgjøring av ansvar.

 

NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, og NKKs avlsstrategi (PDF, 5MB) er sentrale dokumenter som enhver oppdretter bør være kjent med og følge. Brosjyren Informasjon om hundeavl har også mye nyttig informasjon. Spesielt nyttig er kanskje kapittelet om utvalg og kombinasjon av avlsdyr.

Kurs og utdanning

NKK arrangerer flere seminarer og kurs for både oppdrettere og hundeeiere. For en fullstendig oversikt over våre kurs se Aktiviteter-Kurs og utdanning. Der kan du også lese mer om Oppdretterskolen.

Artikler om helse, avl og oppdrett:

NKK har utgitt en rekke serier om helse, avl og oppdrett. Et bredt utvalg av disse finner du under Dokumenter

Artikkelserie: Oppdretteren

Artikkelserien «Oppretteren» tar for seg alle aspekter ved det å drive oppdrett, og er skrevet av Astrid Indrebø. Artikkelserien er tidligere publisert i Hundesport og anbefales - hele serien finner du under Dokumenter.

Arvelig klinisk sykdom

Tilgjengelig informasjon om arvelig sykdom er svært viktig for oppdrettere som ønsker å finne en sunn partner til sin hund. Til nå har det bare vært mulig å registrere resultater fra screeningundersøkelser (undersøkelser tatt uavhengig av mistenkt sykdom) i NKKs database dogweb. Imidlertid er mange andre sykdommer minst like viktige å ta hensyn til i avlen. Høsten 2017 startet derfor NKK et system hvor eier kan få registrert inn diagnoser på arvelig klinisk sykdom. Les mer om hvorfor denne registreringen er så viktig her (PDF, 750KB). Skjema for eierbekreftelse (samtykke til registrering) finnes i samme dokument, eller kan lastes ned her (PDF, 7KB).

Lenker

Dokumenter

 

Våre samarbeidspartnere: