RAS - rasespesfikke avlsstrategier

Lundehund
Foto: Vibeke Brath

RAS skal bidra til tydelige definisjoner av målene raseklubbene har for rasen og være et verktøy for å sikre sunn hundeavl. For samtlige raser vi i dag registrerer i NKK er det besluttet å utvikle nye avlsprogrammer, som erstatter RAS.

 

Her finner du RAS-dokumentene for de fleste av våre raser. Mange RAS-dokumenter er imidlertid ikke lenger er gyldige. Grunnen til dette er at revisjon av RAS først ble utsatt i påvente av nye it-verktøy og deretter ytterligere forsinket pga. pandemien. Mange av de ugyldige dokumentene er fortsatt publisert, men er merket på forsiden av dokumentene med gyldighetsperiode.  For samtlige raser vi i dag registrerer i NKK er det besluttet å utvikle nye avlsprogrammer, som erstatter RAS.

Avlsprogrammene skal sikre sunn avl og bidra til at NKK oppfyller den nye avlsforskriftens krav. Forslag om form og prosess for avlsprogrammene er på høring i organisasjonen i disse dager, og arbeid med avlsprogrammenes innhold fortsetter så snart høringsfristen er utløpt 28. februar 2023. 

 

Våre samarbeidspartnere: