RAS - rasespesfikke avlsstrategier overføres til avlsprogram

Lundehund
Foto: Vibeke Brath

For samtlige raser vi i dag registrerer i NKK er det besluttet å utvikle nye avlsprogrammer, som erstatter RAS.

 

Mange RAS-dokumenter er ikke lenger er gyldige. Grunnen til dette er at revisjon av RAS først ble utsatt i påvente av nye it-verktøy og deretter ytterligere forsinket pga. pandemien. Mange av de ugyldige dokumentene er fortsatt publisert, men er merket på forsiden av dokumentene med gyldighetsperiode.  For samtlige raser vi i dag registrerer i NKK er det besluttet å utvikle nye avlsprogrammer, som erstatter RAS.

Avlsprogrammene skal sikre sunn avl og bidra til at NKK oppfyller den nye avlsforskriftens krav. 

 

Våre samarbeidspartnere: