RAS - rasespesfikke avlsstrategier

Lundehund
Foto: Vibeke Brath

RAS skal bidra til tydelige definisjoner av målene raseklubbene har for rasen og være et verktøy for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden.

 

Alle hunderaser skal ha sin egen skriftlige avlsstrategi (RAS) utviklet av raseklubbene. RAS skal si noe om rasens kvaliteter og fortrinn, så vel som definere avlsmessige utfordringer og forbedringspotensial. Målsetninger og beskrivelse av hvordan målene skal nås er en viktig del av RAS. 

Helse hos renrasede hunder har vært et omdiskutert tema i flere år. RAS-arbeidet er et konkret tiltak både for å forebygge (valg av avlsdyr uten helseproblemer) og testing (eksempelvis kondisjonstesting), kan iverksettes. 

Mange raseklubber har levert RAS for sin(e) rase(r), og noen har søkt om utsettelse. NKK kontrollerer ikke tall og statistikker, men sørger for at RAS inneholder det som forventes. Hva som forventes vil avhenge litt av rasens størrelse og hvilke ressurser raseklubben har tilgjengelig. Godkjente RAS-dokumenter blir publisert fortløpende.

RAS-dokumentene skal være levende dokumenter som evalueres årlig, og som brukes aktivt av oppdrettere i deres avlsarbeid. Norsk Kennel Klub har stor tro på at RAS-arbeidet vil føre til en konkret bedring av helsestatus for raser med større utfordringer, samt sikre fortsatt god helse på det flertallet av raser hvor helsen generelt er god.

Revisjon av eksisterende RAS utsettes

Hovedstyret har vedtatt å utsette fristen for revisjon av Rasespesifikke avlsstrategier (RAS) til senest 1.6.2023. På grunn av stor pågang på nye it-prosjekter, er dessverre arbeidet med de nye helseverktøyene forsinket. Dette medfører at også revisjon av RAS, utsettes.

Vi beklager de ulemper dette medfører for våre medlemmer. De klubber og forbund som allerede har sendt inn revisjon av RAS vil få tilbakemelding, men vi tar ikke imot nye RAS-revisjoner før it-verktøyene er på plass. Når det igjen åpnes for innsending av reviderte RAS, vil det sendes ut ny informasjon til klubber og forbund.

Vi understreker at dette ikke har betydning for de få rasene som fortsatt ikke har ferdigstilt første versjon av RAS – disse bes levere omgående.

Spørsmål kan rettes til kim.bellamy@nkk.no

Oppdatert mars 2022.

 

Våre samarbeidspartnere: