De ulike strategiske dokumentene finner du ved å bla deg frem til ønsket side i menyen.

NKKs strategidokument, og instruks for styrearbeid, raseforvaltning og saksbehandlingsregler, finner du under dokumenter på denne siden.  

Representantskapsmøte:

Representantskapsmøtet (RS) er Norsk Kennel Klubs høyeste myndighet, og avholdes hvert år i november måned. På RS behandles blant annet Hovedstyrets årsberetning, årsregnskap, årsrapporter fra Lovkomiteen og apellutvalget. Videre behandles og fattes vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste.

Representanter valgt av og blant klubber og forbund, og representantrer valgt av og blant regionene har møte- og stemmerett på RS.

Protokoller og sakspapirer fra de siste års Representantskapsmøter, finner du under dokumenter på denne siden.