Det var i juni 2019 at Une Bastholm (MDG) fremmet et representantforslag som foreslo at det skulle innføres obligatorisk ID-merking av hund og katt. Justiskomiteen fikk i oppgave av Stortinget å komme med en anbefaling på om dette burde innføres, og flertallet i komiteen har nå anbefalt at Stortinget ikke bør vedta Bastholms representantforslag.

NKK anbefaler obligatorisk ID-merking

NKK har støttet Bastholms representantforslag fra start, fordi vi har sammenfallende interesser i spørsmålet rundt ID-merking. Allerede i mars 2019, tre måneder før representantforslaget ble fremmet, var NKK i møte med MDG. Her diskuterte vi blant annet Basholms representantforslag, og kom med våre faglige innspill.

I juli i fjor sendte NKK inn våre synspunkter og argumentasjon til Justiskomiteen, hvor vi støttet representantforslaget og anbefalte å innføre obligatorisk ID-merking av hund. NKK har naturligvis også stilt vår fagkompetanse til komiteens disposisjon, de har altså likevel falt ned på å ikke anbefale obligatorisk ID-merking.

Det skal fortsatt stemmes over forslaget i Stortinget, men Stortinget lytter som oftest til komiteens anbefaling. Det ser derfor ut som om det heller ikke denne gangen vil bli obligatorisk å ID-merke hunder.

NKK har sendt brev til de politiske partiene på Stortinget hvor vi ber om at de ikke følger Justiskomiteens innstilling, og heller stemmer for å innføre obligatorisk ID-merking av hund. Henvendelsen finner du under "Dokumenter" på denne siden.

Mattilsynet vurderer behovet

Et av hovedargumentene Justiskomiteen har for ikke å anbefale forslaget om obligatorisk ID-merking, er at de ønsker å avvente Mattilsynets utredning i saken. Mattilsynet har fått i oppgave av Landbruks- og matdepartementet (LMD) å utrede behovet for obligatorisk ID-merking og kartlegge nytten satt opp mot kostnadene ved et pålegg om ID-merking av hunder.

Mattilsynets vurdering vil derfor bli helt sentral i spørsmålet om det vil bli obligatorisk å ID-merke hunder. NKK har vært i kontakt med Mattilsynet flere ganger tidligere, men vil nok en gang oversende våre argumenter for innføring av obligatorisk ID-merking.

NKK ønsker ID-merking forankret i hundeloven

I forbindelse med LMDs gjennomgang av hundeloven, som de arbeider med i disse dager, har NKK spilt inn at vi mener et påbud om ID-merking bør hjemles direkte i hundeloven og ikke via forskrift. NKK mener det vil være formålstjenlig å knytte dette opp mot hundeloven, fremfor å koble dette opp mot lovverk/forskrifter som opprinnelig omhandler produksjonsdyr. Hunder, folks kjæledyr, kan ikke sammenliknes med produksjonsdyr, og et slikt skille bør også gjelde i lovgivningen.

Hvorfor er det viktig med obligatorisk ID-merking av hunder?

En ID-brikke gir en enkel og tilgjengelig oversikt over hunden, som vil være en fordel i en lang rekke situasjoner. NKK ba om obligatorisk ID-merking av alle hunder i forbindelse med Stortingsmelding nr. 12, 2002 - 2003, og har gjentatt dette ønsket en rekke ganger siden.

En sikker individ-identifikasjon er avgjørende i forbindelse med avl, sykdomsbekjempelse, legal handel, forsikring, grensepasseringer, forskning og avklaring av eierforhold. Det øker sannsynligheten for at hunden kommer tilbake til eier hvis den blir borte eller stjålet, og det vil redusere økonomiske og personellmessige ressurser i Mattilsynet når det gjelder refusjon til behandling av eierløse dyr. Når et eierløst dyr må behandles av veterinær, er det staten som ender opp med regningen dersom eier ikke kan finnes.

ID-merking vil også gi informasjon om eieren til hunder som blir dumpet/forlatt. Obligatorisk ID-merking vil gjøre det enkelt å spore tilbake til eieren, slik at eier kan stå til ansvar for hundens ve og vel. ID-merking vil gi sikker informasjon om opprinnelseslandet til dyrene, som vil kunne bidra til å hindre smitte til både folk og dyr. Det vil også bidra til å avverge ulovlig import ved å gi potensielle kjøpere mulighet til å kontrollere hundens opprinnelsesland og etterspørre lovlig handel. Det vil dermed bli vanskeligere å omsette hunder som ikke er ID-merket, og ulovlig import vil på denne måten bli mindre attraktivt. Obligatorisk ID-merking vil altså ha flere gunstige helsemessige og økonomiske konsekvenser.