Den 20. juni 2019 fremmet Stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) et representantforslag for Stortinget hvor hun ba om at det innføres obligatorisk ID-merking av hunder og katter i Norge, jf. Dokument 8:175 S (2018–2019)

Det er Justiskomiteen som har fått i oppgave å behandle forslaget, og komme med en innstilling til Stortinget. NKK sendte i den forbindelse et brev til Justiskomiteen, hvor vi gir vår støtte til representantforslaget fra stortingsrepresentant Une Bastholm.

Brevet som ble sendt 29. juli 2019 finner du under "Dokumenter" på denne siden.

23. oktober 2019 fikk svar, med bekreftelse på at Justiskomiteens medlemmer har mottatt NKKs innspill i saken. Videre fikk vi opplyst at behandlingen av representantforslaget er utsatt til primo 2020. 

24. mars 2020 forelå Justiskomiteens innstilling til Stortinget. Komiteens anbefaling til Stortinget var å ikke vedta representantforsalget om obligatorisk ID-merking. Dette var i NKKs øyne både skuffende, og overraskende.

8. april oversendte NKK en henvendelse til de politiske partiene på stortinget, hvor vi ber partirepresentantene om å trosse Justiskomiteens innstilling, og likevel stemme for å innføre obligatorisk ID-merking av hund. Brevet finner du under "Dokumenter" på denne siden.