Det var i Stortingets spørretime 11. januar 2019 at stortingsrepresentant for MDG, Une Bastholm, stilte spørsmål om ikke avl av hunder også burde inkluderes i en forskrift. I forrige utgave av Hundesport (som du kan lese her), fortalte Bastholm igjen at MDG ønsker at avl og oppdrett blir offentlig regulert. NKK ønsket derfor å møte med MDG for å diskutere dette.

NKK påpekte at det er viktig at en eventuell slik registrering av oppdrettere må være enkel og håndterbar, slik at man ikke støter bort ansvarlige oppdrettere. NKK er også bekymret for at strengere regler vil føre til at vi presser hundeavlen over i større, kommersielle oppdrett. NKK understreket at 90 % av våre oppdrettere kun har en til to kull de årene de har valpekull.

Obligatorisk ID-merking

MDG har et tydelig engasjement rundt hundeavl og hundehelse, blant annet knyttet til ID-merking og spørsmål rundt avl. Partiet har ved flere anledninger ytret at de ønsker seg obligatorisk ID-merking av hund.

Angående obligatorisk ID-merking har MDG og NKK sammenfallende interesser. Allerede i 2002 fremmet NKK forslag om obligatorisk ID-merking i forbindelse med Stortingsmeldingen. Siden den gang har vi forsøkt å få myndighetene til å forstå viktigheten av dette tiltaket. Det er derfor svært gledelig at MDG, nå også ønsker å få igjennom dette.

NKK informerte om tiltakene vi ønsker

I møtet med NKK stilte politisk rådgiver i MDG, Arne Olav Haabeth. NKK presenterte de punktene som vi mener er viktigst for å oppnå god hundevelferd, og god fremgang i avlsarbeidet og diskuterte disse med Haabeth:

  • Obligatorisk ID-merking av alle hunder senest ved 8 ukers alder.
  • Obligatorisk registrering av alle hunder i Norge i et offentlig hunderegister.
  • Meldeplikt for veterinærer på hunder operert i respirasjonsorganene.
  • Økte midler til forskning på hund
  • Midler til økt informasjon til valpekjøpere og hundeeiere.

Arbeider med et forslag om Obligatorisk ID-merking

MDG fortalte at de ønsker flere tiltak for å sikre dyrevelferden. De mener Norges dyrevelferdslov er ganske god, men at det mangler verktøy for å følge opp og kontrollere at denne loven blir fulgt. MDG mener derfor obligatorisk ID-merking vil være positivt for hundevelferden på flere ulike nivåer.

MDG fortalte at de i disse dager ferdigstiller et forslag for å få innført lovpålagt ID-merking av hund. De fortalte at dette forslaget vil bli fremmet for Stortinget innen kort tid.

Videre snakket Haabeth om at MDG også vil se på mulighetene for å fremme et forslag om regler for å drive oppdrett av hund, slik som stortingsrepresentant Une Bastholm også har ytret ved flere anledninger.

I møtet var Haabeth likevel tydelig på at det å få på plass obligatorisk ID-merking var første steg på veien.

NKK opplyste i møtet at vi naturligvis er tilgjengelige for partiet hvis de ønsker innspill i arbeidet med hunderelaterte spørsmål, noe Haabeth takket for.