Arbeidet med å sikre god hundehelse er mangefasettert, og krever at vi som organisasjon jobber på flere fronter. Både oppdrettere, raseklubber og eksteriørdommere har et ansvar, og NKK skal være bindeleddet som gjør det mulig for alle disse aktørene å påta seg dette ansvaret.

Konkrete planer for bedre helse for hver rase

NKK har de siste årene jobbet med raseklubbene for å utvikle rasespesifikke avlsstrategier (RAS) for over 160 hunderaser. RAS-dokumentene tar for seg de helsemessige utfordringene innenfor den enkelte rase, og skisserer strategier og arbeidsplaner for å få løst disse på sikt.  

Mange RAS-dokumenter er imidlertid ikke lenger er gyldige. Grunnen til dette er at revisjon av RAS først ble utsatt i påvente av nye it-verktøy og deretter ytterligere forsinket pga. pandemien. Mange av de ugyldige dokumentene er fortsatt publisert, men er merket på forsiden av dokumentene – men alle er merket gyldighetsperiode.  For samtlige raser vi i dag registrerer i NKK er det besluttet å utvikle nye avlsprogrammer, som erstatter RAS.

Avlsprogrammene skal sikre sunn avl og bidra til at NKK oppfyller den nye avlsforskriftens krav. Forslag om form og prosess for avlsprogrammene er på høring i organisasjonen i disse dager, og arbeid med avlsprogrammenes innhold fortsetter så snart høringsfristen er utløpt 28. februar 2023. 

Krav om å vurdere helseaspektet i eksteriørbedømmelsen i utsatte raser

NKK har aktivt deltatt i utarbeidselsen av det nordiske BSI-dokumentet som ble ferdigstilt i 2014. Et revidert dokument vil bli publisert i løpet av 2018. BSI står for «Breed specific instructions regarding exaggerations in pedigree dogs. BSI-prosjektet er rettet mot eksteriørdommere, og er kort fortalt en bevisstgjøring av dommere når det gjelder overdrevne eksteriørmessige trekk, som for eksempel for kort snute, for mye hud, eller for tunge øyelokk. Eksteriørtrekk som på sikt kan gi uheldige helseproblemer. BSI er sterkt inspirert av svenskenes Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) fra 2009.

Internasjonal kompetanseheving og -utveksling innen hundehelse

NKK har vært involvert i dannelsen av nettsiden dogwellnet.com. Hensikten med nettsiden er å gjøre det lettere for organisasjoner som arbeider for hundehelse å kunne utveksle erfaringer og informasjon. Mer informasjon om dogwellnet.com finner du her.

Kompetanseheving blant oppdrettere

Norsk Kennel Klub har de siste årene bidratt til en betydelig kompetanseheving blant norske oppdrettere gjennom NKKs Oppdretterskole. Oppdretterskolen tar for seg grunnleggende kunnskap om avl og genetikk, samt går i dybden på temaer som arvelige sykdommer, valg av partner og riktig paringstidspunkt.

Oppdretterskolen er svært populær og er tilpasset både ferske og erfarne oppdrettere. Kursmateriellet er tilgjengelig for alle i NKKs nettbutikk. 

Kompetanseheving hos klubbene med raseforvaltningsansvar

NKK avholder regelmessige avlsrådskonferanser for raseklubbene.  Formålet er å gjøre alle våre raseklubber enda bedre rustet til å veilede oppdrettere av sine respektive raser, og dermed bidra til bedre hundehelse. Det er svært viktig at avlsrådene hos alle raseklubbene innehar oppdatert kunnskap og kompetanse, og avlsrådskonferansene er et svært nyttig virkemiddel i dette arbeidet. 

Samarbeid med eksterne aktører

NKKs samarbeid med veterinærer og forsikringsselskap forbedrer helsen til norske hunder. NKK er klare i sin oppfordring til veterinærer om at bestilte keisersnitt ikke er ønskelig. NKK har også gitt en klar oppfordring til myndighetene (Mattilsynet) om at vi ønsker å etablere et register over hunder som er operert som følge av pusteproblemer, og tilbudt oss å være ansvarlig for dette registeret. NKK er klare på at hunder som har pusteproblemer grunnet overdrevne eksteriørmessige trekk ikke bør brukes i avl, og denne typen informasjon bør derfor være offentlig tilgjengelig for alle oppdrettere og potensielle valpekjøpere.

Etiske regler for avl og oppdrett er grunnsteinen i all oppdrett

Alle NKKs oppdrettere må forholde seg NKKs etiske regler for avl og oppdrett for å kunne registrere kull i NKK. Overtredelse medfører disiplinære reaksjoner.

Helseregistrering

NKK registrerer mange forskjellige helsedata i mange raser for videre bruk i valg av avlsdyr, og stiller databasen dogweb til disposisjon for alle hundeeiere, oppdrettere og klubber.

Tett samarbeid i Norden

Nordisk kennelunion er en samarbeidsforum for de nordiske kennelklubbene. Gruppen utveksler erfaringer, diskuterer problemstillinger og samarbeider om rutiner og prosjekter innen blant annet helse.  Les mer om NKU her: www.nordic-kennel-union.com