Vi ber om forståelse for noe forlenget saksbehandlingstid under ferieavvikling og høytider.

Å få svar på henvendelser via e-post kan ta opptil 14 dager.

  • HD – Inntil ti dager etter at bildene er mottatt
  • AD – Inntil ti dager etter at bildene er mottatt
  • Spondylose (boxer): Inntil fire uker etter at bildene er mottatt (må forhåndsbestilles)
  • Forkalkede intervertebralskiver (dachshunder og coton de tulear): Inntil seks uker etter at bildene er mottatt (må forhåndsbestilles)

Anke av resultat ved avlesing: Saksbehandlingstid inntil 4 uker etter at ankeskjema er mottatt.

Øyelysningsresultater:

  • Resultater fra norske øyelysere: Legges inn av øyelyser direkte i dogweb. Ingen saksbehandlingstid i NKK
  • Publisering i dogweb av resultater fra utenlandske ECVO-attester: Inntil 3 uker
  • Resultater fra andre attester enn ECVO, inkludert svenske øyelysningsattester, legges ikke inn i dogweb

Patellastatus

(gjelder kun resultater fra veterinær med avtale med NKK hvor skjema er forhåndsbestilt via “Min side”): Inntil 3 uker

DNA-resultater

(gjelder kun resultater fra DNA-tester for sykdommer og raser som er godkjent av NKK for publisering i dogweb og hvor skjema forhåndsrekvireres via dogweb): Inntil 3 uker etter at NKK har mottatt de nødvendige skjemaer/attester fra eier