Jeg har nylig undersøkt hunden min for patellaluksasjon. Kan jeg få lagt inn resultatet i dogweb?

Kun veterinærer som har avtale med NKK om å skrive patellaattester kan utføre undersøkelsen for innleggelse av resultatet i dogweb. Veterinæren må fylle ut et eget skjema som eier på forhånd må bestille via "Min side". 

Vi kan dessverre ikke legge inn resultater fra andre veterinærer eller attester. For mer informasjon se her.

Jeg tok både HD- og AD-bilder samtidig, men har bare fått svar på en av dem. Er det noe feil?

Svaret vil være tilgjengelig umiddelbart etter at betaling er registrert og bildene er avlest. Siden det er ulike veterinærer som leser av HD- og AD-bilder er det vanlig at svarene ikke kommer samtidig. I de fleste tilfeller er det normalt at man får raskere HD-resultat enn AD-resultat.

Vanlig saksbehandlingstid er inntil 10 dager for HD og inntil 3 uker for AD etter at betaling er registrert. Dersom du fortsatt ikke har fått svar på begge undersøkelsene 3 uker etter betaling, vennligst ta kontakt på helse@nkk.no

Det er lenge siden jeg tok bilder, men jeg har fortsatt ikke fått HD/AD-resultat. Har det skjedd noe?

Vanlig saksbehandlingstid er inntil 10 dager for HD og inntil 3 uker for AD etter at betaling er registrert. Den vanligste årsaken til at eier ikke mottar svar er manglende betaling på tilsendt faktura. Dersom adressen til eier registrert i NKK er feil eller ikke oppdatert vil fakturaen bli sendt feil. Vennligst kontroller at det er riktig adresse som er registrert.

Ta kontakt med helseavdelingen på helse@nkk.no dersom:

  • adressen er feil
  • adressen er riktig, men du likevel ikke har mottatt en faktura. NKK sender ut fakturaen innen en uke etter at bildene er mottatt hos NKK
  • du har mottatt en faktura som du betalte for mer enn 10 dager siden for HD og mer enn 3 uker siden for AD
  • du har forhåndsrekvirert avlesning og det er mer enn 10 dager for HD og mer enn 3 uker for AD siden NKK burde ha mottatt bildene

Jeg har tatt røntgenbilder av hunden min i Sverige, kan jeg få dette resultatet registrert i dogweb?

Hunden skal være registrert i det landet den bor, og røntgenbilder skal tas og leses av i det landet hvor hunden er registrert. Dersom hunden er født i Sverige men bor i Norge, må den omregistreres til NKK. Resultater for hunder som bor i Sverige og som er registrert i SKK vil registreres i dogweb kun dersom hunden får valper registrert etter seg i NKK. Dette gjelder også hvis de er født i Norge.

Jeg har øyelyst hunden min i Sverige, kan jeg få resultatet registrert i dogweb?

I dogweb legger vi inn ECVO-øyelysningsskjemaer, også fra andre land. Sverige bruker dessverre ikke ECVO-skjemaer, og resultater fra Sverige kan vi derfor ikke legge inn.

Jeg har tatt en DNA-test av hunden min, kan jeg registrere resultatet i dogweb?

For at resultatet skal registreres i dogweb må testen og laboratoriet være godkjent av NKK, testen må være forhåndsrekvirert via "Min side" og prøven må tas hos veterinær som attesterer at prøven er tatt av riktig hund. Dette må gjøres for å kvalitetssikre resultatet.

Det er mange DNA-tester som ikke registreres i dogweb fordi NKK ikke på forhånd har godkjent testen og laboratoriet. Godkjenning av en test gjøres etter søknad fra raseklubben.

Jeg skal forhåndrekvirere røntgenskjema og får feilmelding om at hunden ikke er ID-merket, noe den er.  Hva gjør jeg?

Du kan likevel fullføre prosessen og forhåndsrekvirere røntgenskjemaet. Veterinæren fyller ut ID-nummer på skjemaet og bekrefter hundens ID-merking før røntgenfotografering. Når NKK får skjemaet inn sammen med bildene vil vi oppdatere dette i dogweb.

Vil jeg motta resultatene fra røntgenfotografering pr. post eller på e-post?

Dersom du har forhåndsrekvirert vil resultatet komme på e-post, har du ikke forhåndsrekvirert sendes resultatet i posten.  I tillegg blir resultatet i begge tilfeller umiddelbart lagt ut på dogweb.

NKK har dessverre ikke anledning til å opplyse om resultater pr. telefon.