Registrering av helsedata – dogweb

 • Dogweb er NKKs database hvor alle kan søke opp slektskap og offisielle helsedata til hunder registrert i NKK. Dette er et viktig verktøy for oppdrettere som søker partnere til sine avlshunder, og valpekjøpere på jakt etter sunne foreldredyr. Det er også mulig å kjøre enkel statistikk på f.eks HD og AD via dogweb

Innføring av helsekrav

 • Krav til foreldredyr for registrering av valper i NKK
 • Avlsanbefalinger fra raseklubber

Generell informasjon og utdanning

 • Forelesninger: Oppdretterskolen, dommerutdanningen, dommerseminarer og etter-/videreutdanning av dommere, foredrag for raseklubber og –forbund, undervisning av veterinærstudenter.
 • Læreboken Genetikk, avl og oppdrett 
 • Brosjyrer og nettbasert informasjon om helse og hundeavl til veterinærer, eiere og oppdrettere. 
 • Informasjonsartikler i Hundesport

Utarbeidelse av regler og retningslinjer

 • NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.
 • NKKs avlsstrategi.
 • BSI (Breed Specific Instructions regarding exaggerations in pedigree dogs): Dommerdokument. Viser hvilke eksteriørtrekk som kan gi helseplager hos de ulike rasene.

Annet

 • Spesielle tiltak for raseklubber med spesielle helseutfordringer
 • RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) (lenke)
 • Søknad om meldeplikt på BOAS-operasjoner
 • Helseundersøkelser via rasekubber

Internasjonal aktivitet

 • Politisk engasjement for endring av holdninger og praksis innad i FCI (den internasjonale kennelorganisasjonen) og for alle hunder, ikke bare rarsehunder. 
 • Sterkt engasjement i FCIs Breeding comission for sunn hundeavl.
 • IPDF (International Parternship for Dogs) og DogWellNet.com: Verdensomfattende samarbeid og deling av informasjon og ressurser I hundeverden. NKK er en av grunnleggerne. 
 • Foredrag om eksteriørtrekk med negativ innflytelse på og helse og velferd.
 • Møte med andre lands kennelklubber.
 • Tett samarbeid innen Nordisk Kennel Union: Informasjonsflyt/erfaringsutveksling, forskningssamarbeid og samkjøring av avlstiltak/screeningundersøkelser.