Styret

Styret i Norsk Kennel Klub region Nordland 2023-2024

 

  • Leder: Lisbeth Annie Endresen.  (2023-2025)
  • Styremedlem sekretær: Toril Aunan. (2023-2025)
  • Styremedlem: Svein Erling Svendsen. (2023-2025)
  • Styremedlem: Beate Fossem. (2023-2024)
  • Revisor: Else Johansen. (2023- 2024)
  • Vararevisor: Linda Acay. (2023- 2024)

2 Representanter til NKKs Representantskapsmøte og 1 vararepresentant  


Representanter til RS :  Lisbeth Annie Endresen og Tanja Elvebakk + vara Svein Erling Svendsen

Våre samarbeidspartnere: