Styret

 • Leder: Lisbeth Annie Endresen, SBHK
 • Nestleder: Evy Ertsås, MHK
 • Styremedlem: Oddgeir Nergård, NHK
 • Styremedlem: Øyvind Bratt, RTBK
 • Styremedlem: Gøril Olufsen, VHK
 • Kasserer: Else Johansen, SBHK
   
 • RS-representanter: Oddgeir Nergård og Lisbeth Annie Endresen      
 • Vara: Else Johansen                
 • Revisor: Beate Fossem
 • Vararevisor: Alf-Inge Johnsen 
   
 • Valgkomiteen:
 • Bjørg Helgesen
 • Victoria Hansen, SBHK      

Våre samarbeidspartnere: