Generelt om Representantskapsmøtet:

  • Grunnprinsippet i NKK er at alle medlemmer har én stemme – denne stemmerettigheten utøves gjennom medlemskapet i de lokale klubbene eller raseklubbene. Alle medlemmer har likeverdig innvirkning og stemmerett i organisasjonen.
  • Medlemmer representeres i Representantskapet (RS) – medlemmer «utøver» stemmen i tilknyttet klubb, mens stemmen representeres i RS av valgt representant.
  • Raseklubbene representeres direkte i RS mens lokale hundeklubber representeres av regionene.
  • RS er det organet i NKK som velger NKKs hovedstyre. Hovedstyret er ansvarlig for det overordnede strategiske arbeidet, og er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.

Se lovene § 3-4 om hvilke oppgaver Representantskapsmøtet har.

Informasjon til NKKs klubber, forbund og regioner

Sted   Radisson Blu Plaza
Sonja Henies plass 3
0185 Oslo
Tid Registrering: informasjon kommer
  Møtet starter kl 10.00 lørdag 18. november
Det beregnes avslutning senest kl 16.00 søndag 19. november

 

Saksdokumenter:

Saksdokumentene ble offentliggjort på NKKs nettsider 29. september 2023, innen fristen i NKKs lover.
De blir i tillegg sendt ut til alle påmeldte representanter.

Påmelding

Påmeldingsskjema, fullmaktskjema og oversikt over stemmetall og antall representant(er) og vararepresentant(er) de respektive raseklubber, -forbund og regioner kan melde på ble sendt ut 3. oktober. Dokumentene ligger også her på siden.