* NB: Fra og med 11. februar har NKK, raseklubbene og oppdretterne samlet blitt representert av advokatfirmaet Somonsen Vogt Wiig.

Advokat Geir Lippestad som representerer alle de saksøkte, ser frem til å få vist frem det grundige og gode arbeidet som gjøres i den organiserte hundeavlen i retten.

– Vi er klare til å få prøvd denne saken for retten og fremme vår argumentasjon der. Jeg mener vi har en svært god sak, sier advokat Lippestad.

Hundevelferd er alltid i fokus

Det er bred enighet om at hundevelferd er viktig, og at man ønsker friske hunder som kan leve lange og sunne liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet. Veien til denne felles målsetningen er det derimot uenighet om.

NKK setter hundevelferd i første rekke og har et tydelig mål om at hundene som avles frem skal være friske hunder, som kan leve lange og sunne liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet. Helseutfordringene som finnes tas på største alvor, og det arbeides aktivt for å stadig bedre helsesituasjonen.

NKK mener organisert avl på registrerte hunder er veien å gå for å nå målsetningen om å stadig avle frem sunnere og friskere hunder. Ved å avle på hunder som har kjente foreldre og kjent helsestatus flere generasjoner tilbake i tid, vil man ha bedre muligheter til å kombinere hunder med ønskede egenskaper i avlen.

Det er således ingen motsetninger i målsetningen til Norsk Kennel Klub og Dyrebeskyttelsen Norge. Begge organisasjonene har et klart og tydelig ønske om å sikre god hundevelferd og sunne og friske hunder.

Organisert avl med regler og retningslinjer

Oppdrettere innenfor NKK-systemet har en rekke interne regler og retningslinjer de må forholde seg til i avlen, og de risikerer også ulike sanksjoner hvis de bryter reglene. I tillegg tilbys oppdretterne opplæring gjennom en rekke kurs og seminarer, slik at de i størst mulig grad står rustet til å avle funksjonsfriske hunder. For oppdrettere som avler utenfor NKK-systemet, er det kun de norske lovene som gjelder, og det er ingen som har mulighet til å følge opp hvordan disse driver sitt oppdrett.

Uorganisert avl bak lukkede dører

Slik situasjonen er i dag, hvor det ikke er plikt til å ID-merke hund og det ikke føres noen oversikt over de som avler utenfor NKK-systemet, kan i prinsippet all den uregistrerte avlen foregå «bak lukkede dører».

Etterspørselen etter hund vil alltid være der, og særlig under koronapandemien har det blitt synliggjort hvordan useriøse aktører benytter muligheten til å avle frem hunder for økonomiens del. Økt etterspørsel etter hund i perioden har resultert i flere svindelforsøk og tilfeller av smuglervalper som er beslaglagt av Mattilsynet. Det er derfor etter NKKs syn svært viktig at de ansvarlige aktørene som avler med hunden og rasens beste i tankene løftes frem.

NKK, raseklubbene og oppdretterne er stevnet i en samlet stevning. Dyrebeskyttelsen Norge har i stevningen fremsatt en påstand om at det er i strid med dyrevelferdsloven § 25 første og annet ledd å avle hunderasen engelsk bulldog og hunderasen cavalier king charles spaniel. Alle de saksøkte partene har valgt å bli representert av advokat Geir Lippestad i saken. Advokatfirmaet har spesialisert seg på juridisk bistand til organisasjons- og foreningslivet i Norge.