Vi i Norsk Kennel Klub opplever å ha god dialog med mange aktører, herunder Landbruks- og matdepartementet, Mattilsynet, Den Norske Veterinærforeningen og også Dyrebeskyttelsen Norge rundt temaet hundehelse og hundevelferd. 

NKK er oppmerksomme på at vi og Dyrebeskyttelsen - til tross for felles mål om sunne, friske hunder - har en noe ulik tilnærming til hvordan vi skal nå målet. Vi registrerer at Dyrebeskyttelsen Norge nå har valgt å ta denne uenigheten inn i rettsapparatet. 

Om søksmålet

Dyrebeskyttelsen Norge stevnet 23. november 2020 Norsk Kennel Klub, Norsk Cavalierklubb, Norsk Bulldog Klubb og seks oppdrettere til Oslo Tingrett med påstand om at det er i strid med dyrevelferdsloven § 25 første og annet ledd å avle hunderasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel.

NKK understreker at de saksøkte oppdretterne, i følge Dyrebeskyttelsen Norge, er valgt ut på bakgrunn av at de har/har hatt sentrale verv i raseklubben, og samtidig driver aktivt oppdrett av en viss størrelse. 

Det er ifølge Dyrebeskyttelsen Norge ikke gjort en vurdering av de saksøkte partenes kennel og/eller avlsarbeid, søksmålet er begrunnet i avl på rasen som sådann.

De saksøkte oppdretterne er:
Inger Pettersen, Kennel Gostuen
Liv-Anne Klubben, Kennel Jørsi
Christel Hagen, Kennel Cavalierhagen
Lena Haugland, Kennel Kalagera
Liss Bodil Olsen, Kennel Zendream
Jorunn Rosander, Kennel Jofro-Bull

NKK, raseklubbene og oppdretterne er stevnet i en samlet stevning, og alle parter har valgt å bli representert av advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig videre i saken.