- Det hele fremstår en smule absurd, sier Hilde Engeland. – Jeg har lest hele anmeldelsen, og det fremkommer opptil flere underlige påstander. 

NKKs kommunikasjonsmedarbeidere dekket hele rettsaken journalistisk for NKK, og la ut en sak på egne nettsider hver dag (lenke til sakene). Sakene ble delt på flere plattformer.

Politianmeldt for nettsak og FB-kommentar

På dag to vitnet Åshild Roaldset selv, og uttalte blant annet at Dyrebeskyttelsen ikke hadde noen formening om hvordan et kryssavlsprosjekt skulle gjennomføres i praksis, selv om det er dette de mener er løsningen for de aktuelle rasene. Dette ble sitert i saken, og utløste noen kommentarer fra publikum.

Det Roaldset reagerte mest på, var en publikumskommentar som sa: «En tidligere kollega av meg pleier å si at "kunsten er å gi dem akkurat nok tau til å henge seg selv...."». 

Faksimile fra Facebook
Faksimile fra kommentarfeltet på NKKs Facebookside.

- I rettsalen dagen etter henvendte Roaldset seg til meg, og ba om at kommentaren ble fjernet. Jeg henviste henne til kommunikasjonsavdelingen da jeg ikke administrerer eller redigerer Facebook-kontoen til NKK , sier Engeland.

Så hørte hun ikke mer, før hun halvannen uke senere fikk beskjed fra politiet om at hun var anmeldt, og at anmeldelsen var henlagt. - En ubehagelig opplevelse, selvsagt. Det er ikke noe man ønsker å oppleve, sier Engeland.

Anne Livø Buvik hadde vært ansatt i NKK i 20 dager da hun ble anmeldt. 
- Det var jo en frisk start, for å si det sånn. Jeg var forberedt på netthets når jeg har valgt å jobbe for NKK midt i en opphetet situasjon, men en usaklig anmeldelse var vel i overkant. Det er ikke hyggelig å få en slik henvendelse fra politiet, og det var vel hensikten – å gjøre livet ubehagelig for oss.

- Jeg merket meg at det står i anmeldelsen at Roaldset har henvendt seg til meg for å få meg til å fjerne kommentaren. Det er ikke sant. Den eneste gangen jeg har snakket direkte med Roaldset, var da vi møttes i en debatt i Dagsnytt 18 i sommer. Vi vekslet ikke ett ord under rettsaken. Og for øvrig har heller ikke jeg administratorrettigheter på NKKs Facebook-sider.

Vi drøftet imidlertid publikumskommentaren internt i kommunikasjonsavdelingen, og det var enighet om at kommentaren, som et sitat fra et kjent ordspråk, ikke var problematisk, sier Buvik. 

 

Kommenaren var rettet mot organisasjon og skrevet i flertallsform. Den var basert på et kjent sitat – som henviser til at om man gir noen stor nok frihet, kan de ødelegge for seg selv ved ukloke handlinger. Vi kunne ikke se at den kunne tolkes som rettet mot person, eller vurderes som truende.

Men Roaldset mente noe annet, og valgte altså å politianmelde de to, uten å sjekke nærmere om de faktisk hadde ansvaret for publiseringen. Hun påsto også at referatet fra rettsaken var «tendensiøst». 

- Det tar jeg med knusende ro, sier Buvik, som har vært journalist i over 40 år.

– Jeg kan faget mitt, og var nøye på å referere korrekt og balansert. At Roaldsets utsagn utløser reaksjoner, handler om innholdet, ikke om fremstillingen. Jeg ser også det komiske i å bli beskyldt for å være «tendensiøs» når vi ser hva Dyrebeskyttelsen selv publiserer på sine sider, hvordan de karakteriserer Norsk Kennel Klub og oppdretterne. Da blir det som å kaste stein i glasshus – om det er lov å si, sier Buvik.

Beklagelig at ansatte blir utsatt for angrep

NKKs leder Tom Øystein Martinsen beklager at NKKs ansatte er blitt utsatt for denne typen angrep på feilaktig grunnlag.

- Om Dyrebeskyttelsen ønsket å levere inn en anmeldelse, burde man anmeldt meg som leder og øverste ansvarlig for hva vi publiserer på våre nettsider og ellers. Å gå etter to ansatte, er en underlig fremgangsmåte, og man kan mistenke at det ligger personlige motiver bak, sier Martinsen.

- Hva vil NKK gjøre med saken?
- Det har vi ennå ikke tatt stilling til, men en form for konsekvenser vil det få. Men vi har ikke tenkt å synke ned på samme nivå med personlige angrep og meningsløse anmeldelser, avslutter Martinsen.