NKK Region Styret

Styret

Ønsker dere å ta kontakt med oss eller har stoff til siden, send en e-post til regionens adresse nkknordvest@gmail.com

Styret i NKK region Nordvestlandet

Siste årsmøte ble avsluttet 16. april 2021 og det nye styret ser slik ut: 

 • Leder: Irene Sønnervik, Førde
 • Nestleder/kasserer: Linn Fjæren, Høyanger
 • Styremedlem: Laila Røneid, Årdalstangen 
 • Styremedlem: Frode Grande, Ålesund (Valgt for 2 år, 2020) 
  • Tlf:  Mail:
 • Styremedlem: Kjersti Jensen, Nordfjordeid  
 • Styremedlem: Kine M. Sletnes, Torvikbukt
 • Styremedlem:  Nicholas Denton, (Valgt for 2 år, 2020)
 • Varamedlem: Monika Kvernberg (Valgt 1 år, 2021)
 • Varamedlem: Lena Lystrup Øygard (Valgt 1 år, 2021)
   
 • Revisor: Joar Kirkeslett (Valgt 2 år, 2021)

Valgkomitèe

 • Leder: Ann Elin Wolstad, Ålesund (Valgt 2 år, 2020)
 • Medlem: Camilla Anett Akslen Orten, Ålesund (Valgt 2 år, 2020)
 • Medlem: Kjell Rune Røstberg, Molde (Valgt 2 år, 2021)
 • Vara: 


Kort om NKK region Nordvestlandet:

Region Nordvestlandet av NKK ble startet 1. januar 2007, og består av alle lokale hundeklubber og raseklubber med avdeling tilhørende i Nordvestlandet. Det vil si i området fra postnummer 6000 i sør (Sogn og Fjordane) til postnummer 6989 i Nord (Møre og Romsdal). Altså et stort geografisk område, med fjorder, fjell, ferger og bomstasjoner som skiller oss fra hverandre. Men tross lange avstander og dyre reiser, så har vi som mål å samle det organiserte hundemiljøet på Nordvestlandet.

Konstituerende årsmøte ble holdt 4. februar 2007, og det første styret ble valgt.

Styret består av frivillige, og vi har ingen egen administrasjon. Alle generelle henvendelser skjer derfor best til NKKs hovedadministrasjon, tlf 21 600 900, info@nkk.no . Vår hovedoppgave er å arbeide for hundesaken i vårt område, i samarbeid med klubber, myndigheter, enkeltpersoner og andre.

Vi vil prøve å bruke denne hjemmesiden aktivt til å informere om ting som gjelder klubbene og medlemmer i vår region. For å få dette til er vi avhengig av tilbakemeldinger fra medlemsklubbene i regionen. Ønsker dere å ta kontakt med oss eller har stoff til siden, send en e-post til regionens adresse nkk.nordvestlandet@klubb.nkk.no.

Våre samarbeidspartnere: