• Jaktprøver for harehund
  • Fagansvarlig og koordinator for produksjons av NKKs utstillinger
  • Utsendelse av dommerinvitasjoner – til NKKs utstillinger
  • Utsendelse av ringsekretærinvitasjoner – til NKKs utstillinger
  • Kontaktperson for Utstillingskomiteen (UK)
  • Kontaktperson for ringsekretærutdanning
  • Kontaktperson for KG Ringsekretærer
  • Championat, titler og WCC, gruppe 6