• Lydighet og kontaktperson KG Lydighet
  • Instruktørutdanning, godkjenne søknader om kurs
  • Dommerutdanning / Konkurranseleder i Lydighet
  • Terminliste for utstillinger, oppfølging i etterkant og resultatregistrering
  • Produksjons av NKKs utstillinger
  • Championat og titler gruppe 9