• Regelverk – oppdatering og revidering
  • RIK, produksjon av lisenser og kontaktperson for KG RIK
  • Figurant – og testlederkurs for mentaltester
  • Funksjonsanalyse / Mentalbeskrivelse av hund (MH)/Karaktertest
  • Kontaktperson for KG Mentaltester
  • Lure coursing og kontaktperson KG Lure coursing