• Dommerklareringer utstillinger
  • Søknader/tillatelser amputering av hale
  • Utstillings- og prøvetillatelse for kastrert hund
  • Terminliste for utstillinger, oppfølging i etterkant og resultatregistrering
  • Produksjon av diplomer
  • Produksjon NKKs utstillinger
  • Søknader om nye raser
  • Kontaktperson for Standardkomiteen 
  • Championat, titler og WCC - gruppe 2 og gruppe 10