• Ansvarlig for produksjon av trykksaker; regelverk m
  • Produksjon av materiell til klubber
  • Support til klubber på Dog Web arra 
  • Produksjons av NKKs utstillinger, dialog med teknisk arr og lokasjon
  • Plassjef på NKKs utstillinger
  • Koordinering av stands på NKKs utstillinger