Sentralt i Norsk Kennel Klubs formål og visjon står avl av sunne og funksjonelle rasehunder. I dette ligger et omfattende arbeid for å sikre helsen til alle hunderasene som registreres i Norge, og raseklubbene arbeider aktivt med dette.

Informasjon om arbeidet på rasenivå finnes på NKKs nettsider, og systematiseres gjennom Rasespesifikke avlsstrategier fra medlemsklubber og -forbund. Enkelte helseutfordringer finnes i flere raser, og det kan lages egne prosjekter på tvers av klubber for å bedre situasjonen og lære av hverandre. Det mest kjente prosjektet er kanskje HD-registrering som benyttes av en rekke klubber og raser.

 

Utfordrende for brachycephale hunderaser

For de såkalte brachycephale hunderasene er det en utfordring at en del av hundene får problemer med pusteorganene – såkalt brachycephalic obstructed airway syndrome (BOAS). Hundene er påvirket i ulik grad, for noen kan det være så alvorlig at det krever operasjon i luftveiene. Denne situasjonen ønsker raseklubbene og NKK å unngå.

Både raseklubbene og Norsk Kennel Klub jobber kontinuerlig med helsearbeidet for de ulike rasene, og det sees alltid etter måter å ta dette helsearbeidet et steg videre. NKK har blant annet et eget brachycephalråd som arbeider spesifikt med helsefremmende tiltak for de nevnte rasene. I samarbeid med rådet er det nå startet opp et graderingsprogram for BOAS på rasene mops, engelsk bulldog og fransk bulldog, hvor målet er å skille ut de sykeste hundene slik at de ikke blir benyttet i avl.

Graderingsprogram basert på anerkjent forskningJane Ladlow

Den anerkjente forskeren og veterinæren Jane Ladlow har gitt NKK uvurderlig hjelp i oppstarten av graderingsprogrammet. Ladlow og hennes forskningsgruppe ved University of Cambridge i England har i en årrekke forsket på problemstillinger rundt BOAS, og utviklet et system for hvordan veterinærer kan gradere dette syndromet.

Torsdag denne uken ble 20 veterinærer sertifisert til å gjennomføre denne graderingen. Resultatene fra graderingene registreres i NKKs database, DogWeb, og vil bli brukt i avlsarbeidet. Sterkt affiserte hunder skal ikke brukes videre i avl.

Internasjonal oppmerksomhet

Jane Ladlow ble invitert til Norge for å forelese om BOAS og gi råd angående avl på brachycephale hunder i juni i år. BOAS-seminaret var åpent for alle, og ble også streamet direkte. Responsen var enorm, og NKK fikk positive tilbakemeldinger fra personer i en rekke land.

Streamingen av seminaret har til nå 22 000 visninger, og ligger fremdeles tilgjengelig på NKKs Facebook-sider. Med seminaret gikk startskuddet som har ført til at BOAS-graderingen nå har blitt en realitet.

Graderingssystemet som er innført bygger på forskningen som er gjort i England, men Norge blir første landet i FCI (internasjonale organisasjonen for hundeavl) som gjennomfører et slikt graderingsprosjekt. Det har vakt internasjonal interesse, og FCI-president Tamas Jakkel kom derfor til Norge for å overvære sertifiseringskurset og snakke med forsker Jane Ladlow for å diskutere muligheten for å innføre liknende prosjekt i de øvrige FCI-landene.

I samtalene kom det frem en tydelig vilje til et fremtidig samarbeid mellom FCI og Ladlow. I startfasen vil samarbeidet dreie seg om mulig datainnsamling, og et system for opplæring av veterinærer og gradering av BOAS-symptomer som vil kunne endres og justeres ettersom det rulles ut.

Et konkret mål er også å få til et internasjonalt brachycephal-seminar som tar for seg også andre utfordringer enn BOAS som kan påvirke helsesituasjonen i rasene.

BOAS
Representanter fra Raseklubber, NKKs administrasjon og forsker og veterinær Jane Ladlow, i forbindelse med et av planleggingsmøtene.