For mens retten fastholdt forbudet mot å drive avl på rasen cavalier king charles spaniel, opphevet den tingrettens dom for rasen engelsk bulldog. Dommen fra lagmannsretten kom fredag ettermiddag. Når man leser premissene for dommen, kommer det klart frem at arbeidet med BOAS-testing (for kartlegging av pusteproblemer) som klubben tok i bruk i 2019, betraktes som et effektivt avlstiltak som gir resultater.

- Vi er glade og lettet, og føler som klubb at det helsearbeidet vi har drevet, blir forstått og anerkjent, sier Holen. 

Norsk Bulldog Klubb, som er spesialklubb for både fransk og engelsk bulldog, har vært fremoverlente og meget aktive i henhold til rasenes helseutfordringer gjennom flere år. Klubbens medlemmer har helhjertet støttet opp, først da man vurderte å innføre kondisjonstest etter finsk modell, og så da det banebrytende arbeid med BOAS-testing ble igangsatt i 2019.

BOAS-testing er en vitenskapelig metode utviklet av professor Jane Ludlow ved University of Cambridge i Storbritannia, hvor man tester hundenes pusteevne under fysisk påkjenning. Hundene graderes så fra Grad 0 (helt fri) til Grad 3 (sterkt påkjent). Kun hunder med Grad 0 og 1 skal benyttes i avl, men enkelte milde grad 2-hunder kan også benyttes for å opprettholde genetisk variasjon i rasen. Dette kun hvis de på alle andre områder er friske og velfungerende.
Dyrebeskyttelsen Norge har på sin side ment at BOAS-testing ikke har noen verdi. Dette har retten nå sagt seg uenig i. Vitnemålet Jane Ladlow gav under rettsaken, er tillagt meget stor vekt.

Christian Holen er stolt over klubbens arbeid, og at oppdrettere og hundeeiere lojalt har stilt opp.

- Det er flott å få være med på dette pionerarbeidet, og enda bedre at det blir sett og forstått av utenforstående. Norge var det første landet i verden utenfor Storbritannia som tok denne modellen i bruk, og nå ser vi at en rekke andre land følger etter. Sverige innfører BOAS-testing neste år, og det er også aktuelt for andre land i Europa. Og Mexico, som første land utenfor Europa, vil også ta metoden i bruk, sier Holen.

Retten fant det heller ikke bevist at bulldoggen har så store parings- og fødselsproblemer at det er uforsvarlig å avle videre på den.

- Dette er også et prosjekt klubben har involvert seg i. Det har så lenge vært en «erklært sannhet», ikke minst blant veterinærer, at bulldogger ikke kan pare og føde normalt. Vi vet det ikke stemmer, men sliter med fordommer. Og oppdretterne blir redde og tør ikke ta sjansen. Men vi har jobbet seriøst med vårt fødselsprosjekt, med kursing og erfarne oppdrettere som stiller opp som hjelpere, og vi ser resultater. Statistikken blir stadig bedre. Også dette har retten sett og vektlagt, konstaterer Holen. 

Selv om klubben gikk seirende ut av ankesaken, har man ingen planer om å hvile på sine laurbær. 

- Vi skal fortsette vårt helsearbeid med uforminsket styrke. Under Oslo Dog Show på Lillestrøm sist helg fikk vi masse positive tilbakemeldinger, og det er mange som er interesserte i rasene våre. Det er flott å få vise dem frem og komme med korrekt og saklig informasjon omkring de problemstillingene folk spør om, sier Holen. 

Det blir nå obligatorisk med BOAS-testing av foreldredyrene før valpene kan registreres i Norsk Kennel Klub. Initiativet kommer fra Norsk Bulldog Klubb.

- Strenge avlskrav hilses velkommen av alle som er glade i rasen. Og vi opplever en tilstrømning av medlemmer etter at vi gikk inn for disse kravene. Bulldog-eiere er glade i rasen sin og tar ansvar for dens helse, avslutter Christian Holen.

For hunder som ikke er registrert i NKK, er det ingen helsekrav eller krav om kjennskap til opprinnelse. Det har ført til at mange syke og ekstreme dyr er innført og solgt i Norge. 
Økende uregistrert avl av rasen cavalier king charles spaniel blir trolig også en konsekvens av dommen om den blir stående, ettersom den forbyr videre avl på rasen i regi av NKK. Men rasen som sådan er ikke forbudt å eie eller importere.

Iren Rudshaug i Norsk Cavalier Klubb sier at cavalier-oppdretterne i klubben er fortvilet over dommen, som forbyr videre avl på rasen, men at man ikke ser helt svart på det.

Iren Rudshaug i Norsk Cavalier Klubb sier klubben vil fortsette sitt arbeid med rasen fremover. - Leser man premissene, er det helt klart noen punkter som er åpen for tolkning, om visse vilkår blir oppfylt. Vi får sette oss grundig inn i dommen og gå i dialog med både NKK og med Mattilsynet. Mye kan jo bli avklart om dommen blir anket. I mellomtiden tar vi dommen med fatning, og fortsetter vår virksomhet for å kartlegge og forbedre rasens helse, sier Rudshaug. 

Retten vektla tilstanden med Chiari-like malformation pain (CM-P) og Syringomyeli med symptomer (SM-S) hos rasen som grunnlag for avlsforbudet, og i liten grad hjertefeil, som mesteparten av det organiserte helsearbeidet har vært rettet mot.