Oppdretterne, og representantene fra raseklubbene og NKK sentralt har i retten forklart hvordan det kontinuerlig arbeides på de ulike nivåene, for å stadig bedre rasenes helse gjennom forskningsbasert organisert avl. Godt underbygget av sakkyndige vitners forklaringer.

Hundevelferd i fokus

Det er bred enighet om at hundevelferd er viktig. Både Dyrebeskyttelsen Norge, og oppdretterne, raseklubbene og NKK sentralt har et klart og tydelig ønske om å sikre god hundevelferd og sunne og friske hunder. Begge sider har gjennom sine innlegg de siste dagene belyst og tydeliggjort dette på en god måte. 

Advokat Geir Lippestad og de saksøkte partene har grundig fremmet sitt syn på at loven ikke er brutt. Men dette spørsmålet er det nå opp til dommerne å avgjøre. Det er forespeilet at dommen kan være klar til 22. desember, men grunnet sakens store omfang kan det også ta noe lenger tid.

Organisert eller uorganisert avl

I NKK-systemet er det en klar oppfatning om at forskningsbasert avl på registrerte hunder er veien å gå for å nå målsetningen om å avle frem stadig sunnere og friskere hunder.

Ved å avle på hunder som har kjente foreldre og kjent helsestatus flere generasjoner tilbake i tid, vil man ha bedre muligheter til å kombinere hunder med ønskede egenskaper i avlen.

Slik situasjonen er i dag, hvor det ikke er plikt til å ID-merke hund og det ikke føres noen oversikt over de som avler utenfor NKK-systemet, kan i prinsippet all den uregistrerte avlen foregå «bak lukkede dører».

Frykten er at et forbud mot å avle på cavalier king charles spaniel og engelsk bulldog vil føre til at useriøse aktører tar fullstendig over markedet. Aktører som ikke trenger å følge retningslinjer for avl og oppdrett, og som det i praksis vil være umulig å spore opp og føre tilsyn hos.

Etterspørselen etter disse hundene vil ikke bli borte selv om det skulle komme et forbud i Norge. Det som vil skje er at valpekjøpere istedenfor vil finne frem til useriøse aktører i Norge og utlandet, som avler frem og importerer hunder hvor økonomisk gevinst er det som betyr noe. Dette vil kun føre til mindre kontroll, og dårligere velferd for hundene i rasen.

Det er derfor etter NKKs syn svært viktig at de ansvarlige aktørene som avler etter strenge retningslinjer og med hunden og rasens beste i tankene, kan fortsette sitt gode arbeid også i årene som kommer.

NKK kommer tilbake med mer informasjon i saken så snart dommen er avsagt.