Dyrebeskyttelsen Norge har gått ut med svært mye informasjon i media i denne saken, og NKK ser nå et behov for å nyansere dette bildet.

Et grunnleggende spørsmål som må stilles, er om vi i Norge ønsker at hundeavlen skal foregå i kontrollerte former av ansvarlige oppdrettere, eller om hundeavlen skal foregå uten noen form for kontroll.

Begge parter med samme målsetnig

NKK setter hundevelferd i første rekke og har et tydelig mål om at hundene som avles frem skal være friske hunder, som kan leve lange og sunne liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet. Helseutfordringene som finnes tas på største alvor, og det arbeides aktivt for å stadig bedre helsesituasjonen.

Det er således ingen motsetninger i målsetningen til Norsk Kennel Klub og Dyrebeskyttelsen Norge. Begge organisasjonene har et klart og tydelig ønske om å sikre god hundevelferd og sunne og friske hunder.

Advokat Geir Lippestad som representerer de saksøkte mener saken egentlig ikke hører hjemme i domstolen, men han ser frem til å få avklart saken på vegne av de saksøkte.

– Overordnet er min holdning at innholdet i søksmålet berører noe som ligger til storting og fagdirektorat å avgjøre, og ikke noe som skal avgjøres i domstolen. Skal det gis et generelt forbud mot en hunderase, er dette opptil Stortinget å bestemme. Vi imøteser nå likevel muligheten til å få prøvd denne saken for retten og fremme vår argumentasjon der. Jeg mener vi har en svært god sak, sier Lippestad.

Organisert avl med regler og retningslinjer

NKK mener organisert avl på registrerte hunder er veien å gå for å nå målsetningen om å stadig avle frem sunnere og friskere hunder. Ved å avle på hunder som har kjente foreldre og kjent helsestatus flere generasjoner tilbake i tid, vil man ha bedre muligheter til å kombinere hunder med ønskede egenskaper i avlen.

Oppdrettere innenfor NKK-systemet har en rekke interne regler og retningslinjer de må forholde seg til i avlen, og de risikerer også ulike sanksjoner hvis de bryter reglene. I tillegg tilbys oppdretterne opplæring gjennom en rekke kurs og seminarer, slik at de i størst mulig grad står rustet til å avle funksjonsfriske hunder. For oppdrettere som avler utenfor NKK-systemet, er det kun de norske lovene som gjelder, og det er ingen som har mulighet til å følge opp hvordan disse driver sitt oppdrett.

Les mer om avl og oppdrett av rasehund her

Uorganisert avl bak lukkede dører

Slik situasjonen er i dag, hvor det ikke er plikt til å ID-merke hund og det ikke føres noen oversikt over de som avler utenfor NKK-systemet, kan i prinsippet all den uregistrerte avlen foregå «bak lukkede dører».

Etterspørselen etter hund vil alltid være der, og særlig under pandemien har det blitt synliggjort hvordan useriøse aktører benytter muligheten til å avle frem hunder for økonomiens del. Økt etterspørsel etter hund i perioden har resultert i flere svindelforsøk og tilfeller av smuglervalper som er beslaglagt av Mattilsynet.

Det er opplagt at mange av de useriøse aktørene som har vokst frem har hundevelferd langt bak økonomisk gevinst på prioriteringslisten. Det er derfor etter NKKs syn svært viktig at de ansvarlige aktørene som avler med hunden og rasens beste i tankene løftes frem. De gjør en fantastisk jobb for å avle frem sunne og friske hunder.