I møtet fikk vi vite at Mattilsynets lokale kontorer pr. 14.3.19 har foretatt fem tilsyn og besøk hos oppdrettere etter bekymringsmeldingene.

Vi har tidligere omtalt bekymringsmeldingene og tilsynene i en egen sak.

Mattilsynet har møtt gode hundehold og reflekterte oppdrettere

Mattilsynet har blitt ønsket velkommen hos oppdretterne og opplever at de har møtt gode hundehold hvor det har vært rent, ryddig og ingenting å bemerke i henhold til dyrevelferdsloven.

Mattilsynet gir tilbakemelding om at oppdretterne de har møtt har hatt en tydelig holdning og bevissthet rundt utfordringer i egen rase, og at de gjør avlsmessige tiltak og vurderinger knyttet til helse. Mattilsynets inspektører har hatt gode samtaler med oppdretterne og det er ikke fattet noen vedtak knyttet til verken hunder eller hundehold.

NKK synes det er flott at tilsynene bekrefter at NKK opprettere er ansvarlige og har godt hundehold. Det er i tråd med hva NKK signaliserer i ulike sammenhenger, og det er bra å få det dokumentert av norske tilsynsmyndigheter.

NKKs politiske arbeid

NKK har også de siste månedene vært i to møter med politisk og administrativ ledelse i Landbruks- og matdepartementet (LMD) om hundeavl og -helse.
Det har vært gode møter med en lydhør politisk ledelse. Tilgjengelig informasjon, god kunnskap og kontroll over hundepopulasjonen er en forutsetning for sunn hundeavl, og NKK har igjen fremmet følgende forslag til tiltak:

  • Obligatorisk ID-merking av alle hunder
  • Obligatorisk registrering av alle hunder i Norge i et offentlig hunderegister
  • Meldeplikt for veterinærer på hunder operert i respirasjonsorganene
  • Økte midler til forskning på hund
  • Midler til økt informasjon til valpekjøpere og hundeiere

Vil du vite mer om NKKs arbeid rundt hundeavl og -helse, finner du dokumentasjonen vi har gitt til departementet og Mattilsynet under "Dokumenter" på denne siden.