Dyrebeskyttelsen Norge har gått ut i media gjentatte ganger og synset om bl.a. kunnskapsnivået hos raseklubber og Norsk Kennel Klub. Påstander som at innavlsgrader nullstilles, at raseavl foregår uten hensyn til genetisk mangfold gjentas, og Dyrebeskyttelsen Norge (DBN) gjentar gjerne at «rasehygieneteorier» og ikke vitenskap er forankringen for dagens raseoppdrett.

NKK erkjenner at vi har utfordringer i hundepopulasjonen, også hos rasehunder, og ønsker å samarbeide med alle som arbeider for bedre hundevelferd. Vi ønsket å forklare DBN hvordan NKK og raseklubbene egentlig jobber med avl og oppdrett, samt hvilke utfordringer vi ser for rasehund spesielt, og for hundebestanden generelt.

NKKs spesialrådgiver og veterinær med doktorgrad i obstetrikk, Astrid Indrebø presenterte innledningsvis bredden og dybden i hvordan NKK og raseklubbene jobber med raseavl – både nasjonalt og internasjonalt – og tilbakeviste bl.a. påstander om nullstilling av innavlsgrader og viste frem artikler og informasjon om fokus på genetisk mangfold – hele presentasjonen kan leses under Dokumenter.

Sammenfallende interesse for å få på plass obligatorisk ID-merking

Dyrebeskyttelsen Norge er enige med NKK om at ID-merking er et viktig steg for bedre hundevelferd, begge organisasjoner vil fortsette å legge press på myndighetene for å få til dette.

Norsk Kennel Klub informerte også om de andre tiltakene vi ønsker:

  • Innføring av hunderegister for en oversikt over totalpopulasjonen av hunder i Norge
  • Meldeplikt for veterinærer i eget register på hunder som er operert for alvorlige arvelige lidelser for å kunne ta disse ut av avl og når det gjennomføres keisersnitt hos tisper som ikke har evne til å føde naturlig for å ta disse ut av avl
  • Økte midler til forskning på hund
  • Midler til økt informasjon til valpekjøpere og hundeeiere

Dyrebeskyttelsen Norge fortalte om tiltakene de ønsker seg og som vi til dels kjenner fra kampanjen deres. Bærende element for Dyrebeskyttelsen Norge er at de mener blandingshunder er friskere enn rasehunder, og at helseproblemer på rasehund kan løses ved innkryssing av «friske individer» fra andre raser/blandingshunder.

NKK er ikke kjent med at det foreligger forskning som viser at blandingshunder generelt er friskere enn rasehunder, og DBN har ikke lagt frem slik dokumentasjon verken i møtet eller i forbindelse med sin kampanje. NKK og raseklubbene ønsker å jobbe med helse innenfor den enkelte rase og i samarbeid med oppdretterne, og NKK mener krysningsprosjekter ikke er en «quick-fix» i forhold til helseutfordringer på hund. Raseklubber tar selv initiativ til krysningsprosjekter når de anser at dette er et god virkemiddel, eksempelvis innenfor flere av de norske hunderasene. Et eksempel er krysningsprosjektet med norsk lundehund.

Videre informerte DBN om hva de forsøker å få til med innføring av en egen forskrift for oppdrettere av hund, katt og kanin.

Tilstede i møtet fra Dyrebeskyttelsen Norge, var daglig leder og veterinær, Åshild Roaldset, og Rådgiver naturforvaltning og dyrepleier, Eva Hustoft.