Det er satt av fem dager til behandlingen i lagmannsretten, 19. – 23. september.

Mandag 19. september åpner saken med en innledning fra retten.
Deretter vil advokaten til Norsk Kennel Klub, Norsk Bulldog Klubb, Norsk Cavalierklubb og de seks saksøkte oppdretterne holde sin innledning. 
Etter planen vil advokaten til Dyrebeskyttelsen starte sin innledning på ettermiddagen mandag.

Åpen for publikum

Rettsaken er åpen for dem som måtte ønske å overvære saken, og det skal være plass til opp mot 100 deltakere i salen. Du kan møte opp uten å melde fra på forhånd. 

Regler om publikumsbesøk i rettsaker: Publikumsbesøk | Norges domstoler
Borgarting lagmannsrett ligger på adressen Keysers gate 13, 0165 Oslo. 
Rettsbehandlingen foregår i sal M11 (k).

Informasjon om rettsaken: 22-043798ASD-BORG/01 | Norges domstoler

Møtende fra NKK administrasjonen og pressekontakt

Fra NKK administrasjonen vil flere fra helse-, organisasjons- og kommunikasjonsavdelingene være til stede som publikum under rettsbehandlingen. Det vil derfor være noe begrenset tilgjengelighet på tjenester fra disse avdelingene neste uke.

Talspersoner overfor presse og media på vegne av alle ankende parter er:
Anne Livø Buvik, kommunikasjonsrådgiver NKK
Cecilie Holgersen, avdelingsleder kommunikasjon NKK
Kontaktinformasjon talspersoner