Saken hvor NKK, Norsk Bulldog Klubb, Norsk Cavalierklubb, og seks oppdrettere ble saksøkt for brudd på Dyrevelferdslovens § 25 om avl, ble behandlet i Oslo tingrett i midten av november i år.

Det var tidligere forespeilet at dommen kunne bli klar til 22. desember, men det er altså nå avklart at dette ikke blir tilfellet.

NKK vil komme tilbake med mer informasjon så snart dommen er klar.

Les mer om rettssaken her