Det har vært to tidligere runder i retten etter at Dyrebeskyttelsen Norge saksøkte Norsk Kennel Klub (NKK), to raseklubber og til sammen seks oppdrettere av rasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel. Dyrebeskyttelsen fikk medhold i tingretten, mens lagmannsretten i ankesaken opprettholdt alvsforbud for cavalier king charles spaniel og opphevet forbudet mot avl av engelsk bulldog. Da dette er et sivilt søksmål, gjelder dommen og avlsforbud kun for de aktuelle oppdrettere, mens raseklubben og NKK «ikke kan legge til rette for avl». Dette betyr at NKK ikke kan registrere valper født i Norge.

Både NKK og Dyrebeskyttelsen valgte å anke dommen inn for Høyesterett, og rettsforhandlingene begynner i morgen. Dom er ventet i løpet av 3-4 uker.

Vi er selvfølgelig spente på utfallet. Det er en viktig sak rent prinsipielt, sier Nils-Erik Haagenrud, leder av Hovedstyret i NKK.

Hva har skjedd siden forrige runde i lagmannsretten?

- Det er lagt ned et stort arbeid, både fra de to aktuelle raseklubbene og fra NKKs helse- og registreringsavdeling. Man har fortsatt og har trappet opp helseundersøkelser av de aktuelle rasene, slik at det kan fremlegges mest mulig dokumentasjon for retten. Vårt mål er sunn og bærekraftig hundeavl, det skal det aldri være noen tvil om, understreker han.

- Har Hovedstyret gjort seg noen tanker omkring de mulige utfall av saken?

- Vi har diskutert dem. Om utfallet ikke skulle bli i vår favør, er det viktig å være klar over at det ikke blir forbudt å eie rasene, kun å avle dem for enkelte oppdrettere, og vi kan ikke registrere dem. Annen avl vil kunne fortsette som før. Og vi vil uansett fortsette å jobbe fremtidsrettet.

Vi håper på et positivt utfall, hvor vi kan fortsette å jobbe sammen med Mattilsynet for en god forskrift om hundeavl. Registrert og kontrollert avl er den beste metoden for å sikre god helse og velferd for våre hunder, avslutter Haagenrud.