Konklusjonen i dommen er at Norsk Kennel Klub, Norsk Bulldog Klubb, Norsk Cavalierklubb og de seks oppdretterne som har vært saksøkt, tapte saken. Hvis dommen blir rettskraftig betyr det at de dømte partene ikke lenger vil ha lov til å avle hunderasene engelsk bulldogg, og cavalier king charles spaniel.

– Hvis det gode arbeidet som i dag gjøres gjennom NKK og raseklubbene må avsluttes for rasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel, frykter vi at det vil gi et negativt utslag for hundevelferden, sier Tom Øystein Martinsen, hovedstyreleder i NKK

Dommen fremhever også tydelig at avlsarbeidet som er gjort av oppdrettere gjennom raseklubbene og NKK er «best practice», og at det er gjort veldig mye godt avlsarbeid. NKK synes derfor det er bekymringsverdig at dette gode arbeidet for å bedre hundevelferden ikke får fortsette i organiserte former.

Forskningsbasert, eller tilfeldig avl

– Et avlsforbud er fortsatt ikke et raseforbud, og konsekvensene av dette er store.  Uansvarlige aktører vil stå klare til å overta markedet, med produksjon av hunder fra avl som ikke er underlagt noen form for kontroll. Da vil fagkompetansen, helsekravene og informasjon om helsestatus og historikk på avlsdyrene forsvinne, sier Martinsen.

De aktuelle rasene er svært populære. Etterspørselen etter denne typen hunder vil garantert fortsette å være stor. Selv om det er forbudt å avle på de to aktuelle rasene, vil useriøse aktører med ren profitt som motivasjon se sitt snitt til å selge denne typen hunder.

Forskjellen blir mangel på oversikt og kontroll av avlen. Slik situasjonen er i dag, hvor det ikke er plikt til å ID-merke hund og det ikke føres noen oversikt over de som avler utenfor NKK-systemet, kan i prinsippet all den uregistrerte avlen foregå uten noen form for oppfølging og kontroll.

Registrerte hunder er løsningen

– NKK ønsker i likhet med Dyrebeskyttelsen å sikre hundevelferden. Men for oss er det opplagt at svaret for å løse helseutfordringene ligger i å arbeide kunnskapsbasert med registrerte hunder. På den måten kan vi sikre at sunne og friske dyr brukes i avl, og at de syke ekskluderes, sier Martinsen.

I NKK-systemet stilles det strenge helsekrav til de ulike rasene, og det jobbes tett med spesialister og forskningsinstitusjoner for å sikre at avlen går i riktig retning.

Hundevelferd i første rekke 

Norsk Kennel Klub, Norsk Bulldog Klubb, Norsk Cavalierklubb, og de seks oppdretterne setter hundevelferd i første rekke. De har alle et tydelig mål om at hundene som avles frem skal være friske hunder, som kan leve lange og sunne liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet. 

– Med bakgrunn i vårt engasjement for å bedre hundevelferden, vil vi derfor nå grundig vurdere å anke dommen som er kommet, sier Martinsen.

 Kontaktperson:

  • Cecilie Holgersen, avdelingsleder kommunikasjon
  • Tlf: 41 54 11 43
  • E-post: cecilie@nkk.no