Dommen har blitt grundig gjennomgått og vurdert. NKK tar ikke lett på dommens innhold og konklusjoner, men er tydelige på at en anke er det rette å gjøre. 

Virkningen av dommen er uklar

Hovedårsaken er at virkningen av dommen er uklar. Det er de saksøkte oppdretterne som er gitt et forbud mot å avle på disse to rasene. Det store spørsmålet er likevel hvor grensen går for hvem andre som kan avle disse hundene.

Dommen påstår på et generelt grunnlag at det er i strid med dyrevelferdsloven å avle hunderasene engelsk bulldogg, og cavalier king charles spaniel. Samtidig har Mattilsynet som forvalter loven, uttalt at det ikke er forbudt å avle på de to hunderasene, og at slike generelle forbud eventuelt må forskriftsfestes av Landbruks- og matdepartementet.

– Vi ser et stort behov for å få klarhet i hva dommen faktisk betyr på et prinsipielt nivå. Virkningen må være tydelig definert. Det er ikke tilfellet etter denne dommen, sier Martinsen. 

Helsearbeidet fortsetter 

I dommen fra Oslo tingrett får de dømte partene skryt for det gode helsearbeidet som er gjort. NKK vil i samarbeid med de fremste fagpersonene og institusjonene, fortsette å jobbe målrettet med å styrke helsen til disse og andre hunderaser. I samarbeid med raseklubber og oppdrettere vil vi også fortsette å se på nye tiltak som kan være med på å styrke og fremskynde helsearbeidet ytterligere. 

– Gjennom raseklubbene og NKK gis oppdretterne den klart beste muligheten til å avle stadig sunnere og friskere hunder. Strenge helsekrav, og kjent helsestatus flere generasjoner tilbake i tid gir en enestående oversikt og kontroll på avlen. Det er svært viktig for den generelle hundevelfreden at dette arbeidet får fortsette. NKK er ikke en del av problemet, NKK er en del av løsningen, sier Martinsen.  

Står samlet om anken 

Norsk Kennel Klub, Norsk Bulldog klubb, Norsk Cavalierklubb og de seks oppdretterne er alle enige om å anke dommen, og vil stå samlet også i neste runde i retten. Partene har også valgt å bytte advokatforbindelse. Ny advokat er Anette Fjeld i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS.

Les også: Et steg tilbake for hundevelferden

31. januar 2022 ble Norsk Kennel Klub, Norsk Bulldog klubb, Norsk cavalierklubb og seks oppdrettere dømt for brudd på dyrevelferdsloven i Oslo tingrett. Ved rettskraftig dom betyr det at de dømte partene ikke lenger ville hatt lov til å avle hunderasene engelsk bulldogg, og cavalier king charles spaniel.