Av hensyn til hundevelferden har derfor NKK, Norsk Bulldog klubb, Norsk cavalierklubb og de seks oppdretterne anket dommen til lagmannsretten. Konklusjonen er at avgjørelsen fra Oslo tingrett ikke kan stå uprøvd for en høyere rettsinstans.

Vil fremlegge nye bevis

Den klart beste måten å forbedre helsen til cavalier king charles spaniel og engelsk bulldog er å jobbe målrettet med organisert avl på registrerte hunder, i tett samarbeid med de fremste ekspertene i verden.

– Dette avlsarbeidet gir tydelig fremgang. Bare siden dommen i Oslo tingrett ser vi allerede flere positive resultater, som vil bli presentert for lagmannsretten, sier Martinsen.

Han mener det ikke er noen tvil om at den organiserte avlen bidrar til å luke ut sykdommene disse to rasene er disponert for. NKK, raseklubbene og de ansvarlige oppdretterne er derfor ikke en del av problemet som enkelte vil ha det til, de er den viktigste brikken til løsningen.

I tillegg til å fremlegge nye bevis, vil de juridiske detaljene i dommen behandles på nytt. Virkningen av dommen slik den står er nemlig svært uklar. Det gjør at mange stiller seg spørsmålet om hva dommen faktisk innebærer, og hvem som rammes. Etter NKKs oppfatning har Oslo Tingrett i dommen tiltatt seg en kompetanse de ikke hadde.

– Vi ser et stort behov for å få klarhet i hva dommen faktisk betyr på et prinsipielt nivå. Virkningen må være tydelig definert. Det er ikke tilfellet etter denne dommen, sier Martinsen, som også frykter konsekvensene for andre rasehunder.

Hvis dommen blir stående, vil den kunne skape presedens. Det vil med andre ord da være åpnet en dør for å gå etter en lang rekke ulike raser på samme måte. I tillegg vil også andre typer kjæledyr og husdyr kunne rammes, sier Martinsen.

Kan fortsette med dokumentert avlsarbeid 

Dommen fra Oslo tingrett blir ved en anke, ikke rettskraftig. Det betyr at det viktige avls- og registreringsarbeidet kan fortsette for fullt slik som det alltid er gjort, med friske hunder som hovedmål for avlen.

– I dommen fra Oslo tingrett får de dømte partene skryt for det gode helsearbeidet som er gjort. Dette arbeidet vil nå fortsette for fullt, sier Martinsen.  

Norsk Kennel Klub, Norsk Bulldog klubb, Norsk Cavalierklubb og de seks oppdretterne vil stå samlet også i neste runde i retten. Partene har valgt å knytte til seg advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig til ankesaken.

Det er nå opp til Borgarting lagmannsrett å avgjøre om anken skal tas opp til behandling. Blir dette tilfellet vil det være klart for en ny rettsak om et års tid.

 

31. januar 2022 ble Norsk Kennel Klub, Norsk Bulldog klubb, Norsk cavalierklubb og seks oppdrettere dømt for brudd på dyrevelferdsloven i Oslo tingrett. Ved rettskraftig dom ville ikke de dømte partene lenger hatt lov til å avle hunderasene engelsk bulldogg, og cavalier king charles spaniel.