LMD vil bruke tid for å sikre et godt resultat

NKK er trygge på at LMD tar oppgaven med å gjennomgå hundeloven på stort alvor. De formidlet i møtet at de ønsker å gjøre en grundig jobb fra start til mål, for å sikre et solid og godt resultat.

LMD tok for kort tid siden over forvaltningsansvaret for hundeloven fra Justis- og beredskapsdepartementet, og trenger naturligvis tid til å sette seg inn i oppgaven for å finne ut av hvordan de vil gjennomføre evalueringen, og eventuelle endringer i loven.

Departementet fortalte at de kommer til å være aktive i kommunikasjonen, og komme med god informasjon om fremdrift så snart de har dette klart.

NKK tilbyr sin fagkompetanse, erfaring og nettverk

NKK er den organisasjonen i Norge som har mest kompetanse på hund generelt, og vi vil raskt og effektivt kunne gi innspill rundt konsekvenser for hund, hundeeier og samfunnet av ulike forslag til endringer i hundeloven.

NKK besitter fagkompetanse på alle områder som omhandler hund og hundehold, og vi jobber på et overordnet nivå for å sikre rettighetene til landets hunder. Vi er opptatt av hundevelferd, hund i samfunnet, hvordan det er for befolkningen å ha hund i Norge, og verdien hunden gir til samfunnet på mange ulike plan. Vi er opptatt av de store linjene som over tid fører til et bedre samfunn med hund.

Vi er også en bærer av informasjon om hundeloven og hvordan vi som hundeeiere bør og skal innrette oss etter de ulike bestemmelsene i den ut til både medlemmer og andre hundeinteresserte gjennom aktiv informasjonsgiving og konkret rådgivning.

NKK hadde med seg et kompendium, som vi utarbeidet i forkant av møtet. Her legger vi frem hvordan vi har arbeidet med å få til en gjennomgang av hundeloven, og hvilke punkter i dagens lov som vi ser på som de største utfordringene. Kompendiet kan du finne under «Dokumenter» på denne siden.

Positivt med flytting av forvaltningsansvaret

NKK opplevde det svært positivt at Stortinget sommeren 2017 vedtok en evaluering/gjennomgang av hundeloven. Vi mener det er behov for å gjøre endringer i loven, og har stor tro på at et grundig arbeid vil medføre dette.

NKK ser det også som positivt at forvaltingen, og arbeidet med å gjennomgå dagens lov er overført til LMD, og ser frem til å opprettholde den gode kontakten vi har med departementet.

Her kan du se en tidslinje over NKKs arbeid med hundeloven.