Sak oppdatert 19.12.19
Selv om dette var et åpent innspillsmøte var NKK en av organisasjonene som var spesielt invitert.

NKK har nå også sendt inn skriftlige innspill hvor vi har utdypet våre synspunkter ytterligere. NKKs skriftlige innspill finner du under "dokumenter" på denne siden.

Ikke bestemt om loven skal endres

LMD gjorde oppmerksom på at dette ikke var en høring av lovendring. Det er fremdeles ikke avgjort om loven skal endres. Dersom departementet finner at det er behov for lovendring, vil denne bli hørt på vanlig måte på et senere tidspunkt.

Innspillene LMD får inn i denne runden vil være med på å avgjøre om det er behov for å lage en ny hundelov, eller om det vil være nok å sørge for at selve håndhevingen av lovverket endres/bedres.

NKK tilbyr vår fagkompetanse, erfaring og nettverk

NKK tilbød igjen vår kompetanse til LMD, hvis de skulle finne det hensiktsmessig å bruke NKK som en støttespiller i det kommende arbeidet.

NKK er den organisasjonen i Norge som har mest kompetanse på hund generelt, og vi vil raskt og effektivt kunne gi innspill rundt konsekvenser for hund, hundeeier og samfunnet av ulike forslag til endringer i hundeloven.

NKK var i et eget møte med den politiske ledelsen i LMD angående hundeloven i april 2019. Du kan lese mer om det møtet her.


Skriftlig innspill til LMD

Under dokumenter på denne siden ligger NKKs skriftlige innspill til Landbruks- og matdepartementet, i forbindelse med departementets gjennomgang av hundeloven.
Her har NKK fremlagt de punktene vi mener taler for en endring av dagens hundelov.