Anbefalingen fra Mattilsynet kommer blant annet etter møter med Norsk Kennel Klub, hvor NKK tydelig har presisert hvor viktig obligatorisk ID-merking er for landets hunder og samfunnet for øvrig. NKK mener et slik krav vil gagne både dyrevelferd, dyrehelse og folkehelse.

Flere ti-års kamp for ID-merking

– Allerede siden 90-tallet har NKK bedt myndighetene om å få på plass obligatorisk ID-merking. Siden den gang har vi gjentatt dette budskapet ved alle tenkelige anledninger uten å få gehør hos myndighetene, sier Tom Øystein Martinsen, hovedstyreleder i NKK.

Med Mattilsynets anbefaling øyner vi nytt håp. Det er derfor med stor glede og takknemmelighet vi tar imot anbefalingen om obligatorisk ID-merking av hund, legger han til.

Det er nå opp til Landbruks- og matdepartementet (LMD) å bestemme seg for veien videre. Mattilsynet har opplyst at de avventer oppdrag fra LMD om videre arbeid med saken.

– NKK vil naturligvis følge opp denne saken overfor myndighetene. Aldri har vi vært nærmere å få til obligatorisk ID-merking av landets hunder, sier Martinsen.

NKK har allerede et meget velfungerende registeringsprogram, og siden 1960-tallet vært pådriver for registrering av helseresultater hos hund.

– Vi vet at NKKs registreringssystem har stor betydning for storsamfunnet, hundeiere, og ikke minst avl og hundenes velferd. Ved obligatorisk registrering vil disse fordelene også kunne bli gjeldene for øvrige hunder, sier Martinsen.

Enorme fordeler ved å merke alle hunder

En sikker individ-identifikasjon er avgjørende i forbindelse med avl, sykdomsbekjempelse, legal handel, konkurranser, forsikring, grensepasseringer, forskning og avklaring av eierforhold.

Det øker sannsynligheten for at hunden kommer tilbake til eier hvis den blir borte eller stjålet, og det vil redusere økonomiske og personellmessige ressurser når det gjelder refusjon til behandling av eierløse dyr. Når et eierløst dyr må behandles av veterinær, er det staten som ender opp med regningen om eier ikke kan finnes.

– ID-merking vil også gi informasjon om eieren til hunder som blir dumpet/forlatt. Obligatorisk ID-merking vil gjøre det enkelt å spore tilbake til eieren, slik at eier kan stå til ansvar for hundens ve og vel, sier Martinsen.

ID-merking vil gi sikker informasjon om opprinnelsesstatus til dyrene, som vil kunne bidra til å hindre smitte til både folk og dyr. Det vil også bidra til å avverge ulovlig import ved å gi potensielle kjøpere mulighet til å kontrollere hundens opprinnelse og etterspørre lovlig handel.

– På denne måten vil det bli vanskeligere å omsette hunder som ikke er ID-merket, og ulovlig import vil dermed bli mindre attraktivt. Obligatorisk ID-merking vil altså ha flere gunstige helsemessige og økonomiske konsekvenser, avslutter Martinsen.

Mattilsynets utredning og anbefaling kan leses i sin helhet her:
Utredning av behov for krav om merking og registrering av hunder | Mattilsynet