Opprinnelig skulle endringsforslaget sendes på høring denne våren, dette har nå blitt utsatt. På sine nettsider skriver LMD følgende:

Arbeidet har blitt noe forsinket og endringsforslaget vil bli sendt på høring etter sommeren 2021, med tre måneders høringsfrist. Det tas fortsatt sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget våren 2022.

Norsk Kennel Klub har vært en stor pådriver for å få på plass en ny og forbedret hundelov. Helt siden dagens lov ble etablert i 2004 har vi jobbet for en endring, og mener det er viktig at LMD gjør en grundig jobb med endringsforslaget.

Det var etter et tett samarbeid med Norsk Kennel Klub, at Venstre og Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn i 2017 fremmet et representantforslag om at hundeloven måtte endres, som førte til arbeidet som nå pågår.

NKK har vært i dialog med LMD fra de tok over ansvaret for vurderingen av hundeloven, og vi har gitt departementet våre innspill om hundeloven både skriftlig og muntlig ved flere anledninger. Senest i år var vi i møte med Landbruks- og matminister Olaug Bollestad for å diskutere endringene i hundeloven.

Les mer om NKKs arbeid for å få revidert hundeloven her.

NKK er svært spent på hvilke endringer som blir fremmet i forslaget til revidert hundelov, og vi vil naturligvis gi et grundig høringssvar når endringsforslaget kommer på høring over sommeren.

I siste utgave av Hundesport kan du lese om noen av Hundelovens store svakheter