NKK har de siste ukene vært i flere møter med ulike stortingspolitikere, og spilt inn forslag til viktige endringer i loven på vegne av landets hundeeiere. Vi har fått med oss flere partier til å støtte vårt syn, men dessverre er det fortsatt punkter i loven hvor flertallet av stortingsrepresentantene ikke ønsker endringer.

Manglede rettssikkerhet for hund og eier

Et viktig punkt NKK ikke har blitt hørt på, er hundeeiers mulighet til å innhente hundesakkyndig kompetanse til å vurdere hunder som er tatt i forvaring. Istedenfor vil det fortsatt være opp til politiet selv å vurdere om en hund skal avlives eller ikke.

– Dette betyr at tilfeldighetene i stor grad vil avgjøre, og at rettssikkerheten til hund og hundeeier settes til side for å holde kostnader og saksbehandlingstid nede. Dette er svært uheldig, og noe som absolutt burde vært rettet opp i nå, sier NKKs hovedstyreleder Tom Øystein Martinsen.

Venstre, SV, MDG og Rødt har fremmet forslag om at eier har rett til å kreve en sakkyndig vurdering, men det er dessverre ikke nok, da flertallet med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, FRP og Høyre fortsatt er i mot endringen.

Les også: Revisjon av hundeloven – NKKs arbeid

NKK mener også at kostnadsfordelingen for kennelopphold, når hunden er i forvaring burde rettes opp i.

– Slik innstillingen legger opp til er det fortsatt hundeeier som må betale regningen for kennelopphold inntil saken er ferdig behandlet. Det innebærer at kun de som har råd til det kan ta kampen. Dette skaper etter vår mening en skjevhet i samfunnet som vi i Norge bør unngå, sier Martinsen.

Han mener alle bør ha like muligheter til å prøve sin sak, uavhengig av økonomisk utgangspunkt, for å sikre rettssikkerheten til hund og eier.

– I tillegg bør dekningsgraden ved frifinnelse etter NKKs mening være 100 %, ikke 70 % slik som innstillingen legger opp til. Et viktig prinsipp er at de som kjennes uskyldige skal gå skadesløs – dette må også gjelde for hundeloven, konstaterer Martinsen.

Ulovlige båndtvangsbestemmelser

En annen stor skuffelse er at det i innstillingen fra næringskomiteen hoppes bukk over den alvorlige situasjonen hvor Landbruks- og matdepartementet har avdekket at over halvparten av kommunenes lokale båndtvangsregler er ulovlig strenge.

– Det er nærmest utrolig, og ikke minst svært skuffende at det i innstillingen ikke gjøres noen verdens ting med situasjonen, og at forskriften blir stående som før. Det legges med andre ord opp til at vi bare må godta at halvparten av de lokale båndtvangsforskriftene som er innført i kommune-Norge er ulovlige, sier Martinsen.

NKK har ved flere anledninger spilt inn at statsforvalteren som nøytral part, må godkjenne kommunenes lokale båndtvangsregler før de innføres. Dette vil sikre likhet og lovlighet i kommunenens regler.

SV, Venstre og MDG støtter NKK i dette forslaget, men dessverre er flertallet med Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet imot.

Likevel stor forbedring fra dagens lov

Selv om det fortsatt er en del ting å ta tak i er det ingen tvil om at forslaget til revidert hundelov er en klar forbedring fra dagens lov. Forslaget legger opp til å ivareta hund og hundeeier langt bedre enn tidligere. 

NKK håper representantene på Stortinget nå foretar de siste nødvendige justeringene i loven, slik at den blir enda et hakk bedre. Det fortjener alle de 560 000 hundene i Norge, og deres 1,2 millioner eiere. 

Loven skal vedtas endelig av Stortinget før sommeren.