"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 
I tillegg har Voss kommune fleire utvida bandtvangsreglar:

Det betyr at hundar skal haldes i band heile året i:

  • Barnehagar, skular og offentlege institusjonar, o.l.
  • Bustad- og handleområde 
  • Anlegg for leik og idrett/sport 
  • Kyrkjegardar og Prestegardslandet/-moen 
  • Bømoen: Raundalselva, Tundal og langs dyrka mark til Flyplassvegen

I tillegg er det bandtvang i heile kommunen frå 1. april fram til 30. september. "
 

Se kommunens lokale forskrift