"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Vinje kommune utvida bandtvangsreglane.

Det betyr at hundar skal haldast i band: 

  • I utmark der bufe beiter fram til 10. oktober
  • På inngjerda mark der bufe beiter fram til 1. november. 

Utover dette er det bandtvang heile vintersesongen i maskinpreparerte skiløyper."
                                                                                                                                                  

Se kommunens lokale forskrift