"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Vaksdal kommune utvida bandtvangsreglane.

Det betyr at hunder skal haldas i band heile året:

  • På kyrkjegarder, gravplasser
  • Alle skuler, barnehager, leikeplasser og badeplassar
  • Alle anlegg for idrett og sport
  • Alle merka turløyper.

Utover dette er det bandtvang i perioden 1. april fram til 31. oktober der husdyr beiter."
 

Se kommunens lokale forskrift