"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Vågå kommune utvida sine bandtvangsreglar.

Det betyr at hundar skal haldast i band frå 1. apri fram til og med 1. oktober i dei område der husdyr har rett til å beite og faktisk beitar. "
 

Se kommunens lokale forskrift