"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Ullensvang kommune utvida bandtvangsreglane.

Det betyr at hundar haldast i band heile året: 

  • På kyrkjegardane, og på bustad og handleområde.

Utover dette er det bandtvang frå 1. april til og med 10. september i område der bufe går på utmarksbeite. Hundar har ikkje tilgang til barnehagar og skulegardar"
                                                                                                                                                                           

Se kommunens lokale forskrift